Økonomi

Gå til

Handlingsprogram - mål, budsjett og økonomiplan

Kommunestyret vedtar en gang i året en økonomiplan som skal omfatte minst de neste fire årene og et årsbudsjett. I Lier kommune heter dette dokumentet handlingsprogram.

Planen gir oversikt over kommunens driftsinntekter og - utgifter, investeringene og finansieringen av dem. Prioriterte oppgaver skal komme til uttrykk og dokumentene skal omfatte hele kommunens virksomhet.

Handlingsprogrammet (HP) inneholder kommunens budsjett for det kommende året, økonomiplan for de påfølgende tre årene og de målene Lier kommune skal arbeide mot i fireårsperioden.

Kommunedirektørens forslag til handlingsprogram 2023-2026 

Handlingsprogram 2023-2026. Kommunedirektørens beslutningsgrunnlag - digital versjon

Handlingsprogram 2023-2026. Kommunedirektørens beslutningsgrunnlag - teksthefte (PDF)

Virksomhetskatalog 2023-2026. Kommunedirektørens beslutningrunnlag- teksthefte (PDF)

Vedtatte handlingsprogram digital versjon 

Handlingsprogram 2022-2025

Handlingsprogram 2021-2024

Handlingsprogram 2020 - 2023

Vedtatte handlingsprogram teksthefte

Langsiktig drift- og investeringsanalyse 2020-2030

Vedtatte virksomhetskataloger

Årsrapporter

Tertialrapporter

Månedsrapporter 2022

Månedsrapporter 2021 og 2020

Månedsrapporter 2019

Månedsrapporter 2018

Månedsrapporter 2017

Månedsrapporter 2016

Månedsrapporter 2015

 

Sist oppdatert: 26. september 2022

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?