Hopp til innhold

Økonomi

Gå til

Handlingsprogram - mål, budsjett og økonomiplan

Kommunestyret vedtar en gang i året en økonomiplan som skal omfatte minst de neste fire årene og et årsbudsjett. I Lier kommune heter dette dokumentet handlingsprogram.

Planen gir oversikt over kommunens driftsinntekter og - utgifter, investeringene og finansieringen av dem. Prioriterte oppgaver skal komme til uttrykk og dokumentene skal omfatte hele kommunens virksomhet.

Handlingsprogrammet (HP) inneholder kommunens budsjett for det kommende året, økonomiplan for de påfølgende tre årene og de målene Lier kommune skal arbeide mot i fireårsperioden.

Kommunedirektørens forslag til handlingsprogram 2024-2027

Kommunedirektørens forslag til handlingsprogram 2024-2027 - digital versjon

Kommunedirektørens forslag til handlingsprogram 2024-2027 - teksthefte (PDF)

Virksomhetskatalog til handlingsprogram 2024-2027. Kommunedirektørens beslutningsgrunnlag

Kafénotat 2023

Partienes forslag til handlingsprogram 2024-2027

Forslag til handlingsprogram 2024-2027 fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti

Forslag til 10-åring investeringsplan 2024-2033 fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti 

Forslag til handlingsprogram 2024-2027 fra Arbeiderpartiet, Miljøpartiet de Grønne og Rødt

Forslag til handlingsprogram 2024-2027 fra Senterpartiet

Forslag til handlingsprogram 2024-2027 fra Sosialistisk Venstreparti 

 

Vedtatte handlingsprogram digital versjon 

Handlingsprogram 2024-2027

Handlingsprogram 2023-2026

Handlingsprogram 2022-2025

Handlingsprogram 2021-2024

Handlingsprogram 2020 - 2023

Vedtatte handlingsprogram teksthefte

Langsiktig drift- og investeringsanalyse 2020-2030

Vedtatte virksomhetskataloger

Årsrapporter

Tertialrapporter

Månedsrapporter 2024

Månedsrapporter 2023

Månedsrapporter 2022

Månedsrapporter 2021 og 2020

Månedsrapporter 2019

Månedsrapporter 2018

Månedsrapporter 2017

Månedsrapporter 2016

Månedsrapporter 2015

 

Sist oppdatert: 18. april 2024

Fant du det du lette etter?