Økonomi

Gå til

Handlingsprogram - mål, budsjett og økonomiplan

Kommunestyret vedtar en gang i året en økonomiplan som skal omfatte minst de neste fire årene og et årsbudsjett. I Lier kommune heter dette dokumentet handlingsprogram.

Planen gir oversikt over kommunens driftsinntekter og - utgifter, investeringene og finansieringen av dem. Prioriterte oppgaver skal komme til uttrykk og dokumentene skal omfatte hele kommunens virksomhet.

Handlingsprogrammet (HP) inneholder kommunens budsjett for det kommende året, økonomiplan for de påfølgende tre årene og de målene Lier kommune skal arbeide mot i fireårsperioden.

Kommunedirektørens forslag
til handlingsprogram 2021-2024

Forslag til handlingsprogram 2021-2024 digital versjon

Forslag til handlingsprogram 2021-2024 teksthefte

Virksomhetskatalog (kommunedirektørens beslutningsgrunnlag)

Spørsmål fra politikere og svar om forslaget til handlingsprogram 2021-2024

Vedtatte handlingsprogram digital versjon 

Handlingsprogram 2020-2023

 

Vedtatte handlingsprogram teksthefte

Langsiktig drift- og investeringsanalyse 2020-2030

Virksomhetskatalog

Årsrapporter

Tertialrapporter

Månedsrapporter 2020

Månedsrapporter 2019

Månedsrapporter 2018

Månedsrapporter 2017

Månedsrapporter 2016

Månedsrapporter 2015

Månedsrapporter 2014

Sist oppdatert: 11. november 2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?