Hopp til innhold

Adressering

Gå til

Gate-/veinavn og adresser

Kommunen er ansvarlig for tildeling av offisielle adresser, navnsetting av veier, nummertildeling og skilting.

Med adresse menes et navn eller et veinavn og et nummer som betegner en adresseenhet innenfor kommunen. En adresseenhet er et område, eiendom, bygning eller en bygningsdel som adressen viser til. Ofisielle adresser (gatenavn og husnummer) tildeles bygninger som skal brukes til:

  • boligformål
  • fritidsformål
  • næringsvirksomhet
  • offentlig virksomhet

Slik tildeles gate- og veinavn

Eiendom og oppmåling tildeler navn til gater og veier etter forutgående saksbehandling i Planavdeling. Som et ledd i saksbehandlingen blir det innhentet uttalelser og navneforslag fra ulike parter. Det kan også bli innhentet uttalelse fra Statens navnekonsulenttjeneste vedrørende skrivemåte i henhold til lov om stedsnavn.

Slik tildeles adresser

En adresseenhet tildeles adresse til den vei den har atkomst fra. Adresseenhetene på samme side av veien har enten bare like eller bare ulike nummer.

Kommunen vedtok i 1984 en forskrift i henhold til delingsloven for oppsetting av husnummer på eiendommer og bygninger.

Bolignummer

Alle boliger har i tillegg til adresse også et bolignummer. I hus med flere boenheter har hver enhet eget bolignummer. Disse skal også ha adressemerke med bolignummer som plasseres ved siden av døra.

Hva betyr bolignummeret?

Har du bolignummer H0203, forteller det at leiligheten din ligger i andre hovedetasje og at den er nummer tre fra venstre. Alle eneboliger med én boenhet har bolignummer H0101. Disse får ikke adressemerke til å sette i døra.

Les mer i matrikkelloven

Sist oppdatert: 30. desember 2022

Fant du det du lette etter?