Hopp til innhold

Sykehjemsopphold

Gå til

Kortidsopphold

For å vurdere korttidsopphold må det være uhensiktsmessig, umulig eller uønsket
å tilrettelegge forholdene i hjemmet.

Brukeren må i tillegg innfri ett av følgende kriterier:

 • Behov for omsorg, sykepleie og legetilsyn ved institusjon.
 • Behov for etterbehandling etter sykehusopphold.
 • Behov for observasjon eller vurdering av helsetilstand og funksjonsnivå.
 • Behov for opptrening for å mestre hverdagens gjøremål.

Korttidsopphold er også et tilbud om intensiv omsorg og lindrende behandling i livets siste fase.

Søk om korttidsopphold

Rehabiliteringsopphold

For å søke om rehabiliteringsopphold må brukeren ha

 • Behov for kartlegging og opptrening i institusjon på grunn av
  funksjonssvikt etter operasjon, sykdom eller skade
 • Behov for vurdering av hjemmesituasjonen
 • Potensiale og motivasjon for rehabilitering, og kunne samarbeide om opplegget.

Les mer om rehabiltering

Avlastningsopphold

For å søke om avlastningsopphold må brukeren

 • Være pårørende som yter omfattende og særlig tyngende omsorgsarbeid
 • Trenge avlastning

Søk om avlastningsopphold

Langtidsopphold

For å søke om langtidsopphold i sykehjem må brukeren

 • Ha behov for heldøgns omsorg, sykepleie og legetilsyn i institusjon.
 • Ikke være i stand til å bo i eget hjem på grunn av omfattende
  tilsyns- og hjelpebehov som følge av sykdom.

Søk om langtidsopphold

Pris for langtidsopphold:
Betaling for langtidsopphold regnes ut på følgende måte:

75 % av inntekt inntil folketrygdens grunnbeløp, fratrukket et fribeløp
Fribeløpet fastsettes av departementet, og utgjør for tiden 7250 kroner pr. år
85 % av inntekter ut over folketrygdens grunnbeløp, inkludert renteinntekter og annen formuesinntekt.
Les mer om hvordan egenbetalingen beregnes:
Forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester kapittel 1 § 3 (ekstern lenke)

Priser

Priser for kort- og langtidsopphold ved sykehjem.

Folketrygdens grunnbeløp

Sykehjem i Lier

Sentralkjøkken i Lier

Her finner du mer informasjon om hva sentralkjøkkenet i Lier har ansvar for.

Sist oppdatert: 29. desember 2022

Fant du det du lette etter?