Hopp til innhold

Nøstehagen

Gå til

Kontaktinformasjon - søknad

Lier kommune, vedtakskontoret

Brugata 2, 3400 Lier.

Klikk her Vedtakskontoret for kontaktinfo.

Søknadsskjema

Kontaktinformasjon Nøstehagen

Baches Vei 89, 3413 Lier

Tlf: 32 24 11 00

Fax: 32 24 11 01

Virksomhetsleder:
Anne Rasch-Haugen
Tlf: 32 24 11 50
E-post: arh@lier.kommune.no

Avdelingsleder ved korttid /KAD (Fløy 2) - og Lindrende avdeling (Fløy 3):
Elin Christel Volden Drijfhout
Tlf: 32 24 11 51 / 902 52 327
epost: ecvd@lier.kommune.no

Avdelingsleder ved langtid (Fløy 1)- og Boligavdeling:
Gudrun Helene Hilmardotter- Pratheepan
Tlf: 32 24 11 64 / 409 13 804
E-post: ghhi@lier.kommune.no  

Direktenummer til avdelingene:

Sykehjem, 1. etasje:

 • Fløy 1 hovednummer Tlf: 32 24 11 19 / 409 13 801
 • Fløy 1 ekstratelefon Tlf. 476 25 589
 • Fløy 2 Tlf: 32 24 11 29 / 409 13 802
 • Sykepleier KAD Tlf: 408 04 404
 • Fløy 3 Tlf: 32 24 11 39 / 409 13 803
 • Sykepleier: tlf. 480 30 803

Boligavdelingen, 2. etasje:

 • vakthavende Tlf: 975 47 954
 • Fløy 1 Tlf: 32 24 12 19 / 409 13 805
 • Fløy 2 Tlf: 32 24 12 29 / 409 13 806
 • Fløy 3 Tlf: 32 24 12 39 / 409 13 807

Hva vi tilbyr 

Nøstehagen skal være "et hus med liv og røre" og har som mål å være et godt sted å bo, et trygt sted å dø, og et utfordrende sted å arbeide.

Sykehjem, 1. etasje:

I 1. etasje er det 22 enerom og 1 dobbeltrom fordelt på 3 fløyer. Hver fløy har egen stue, med utgang til hage. På dagligstua er måltider og sosial hygge formålet.

 • Langtidsavdelingen har 8 langtidsplasser for pasienter med store behov for omsorg, pleie og behandling
 • Korttids/KAD avdelingen har 6 korttidsplasser og 3 KAD plasser (kommunale akutte døgnplasser). KAD er et allmennmedisinsk tilbud som skal gis til dem som har behov for observasjon, behandling og tilsyn der innleggelse i KAD kan erstatte innleggelse i sykehus.
 • Lindrende avdeling har 7 plasser. Lindrende (palliativ) behandling innebærer kartlegging og lindring av symptomer og plager som nedsetter eller ødelegger en pasients livskvalitet.

Boligavdelingen, 2. etasje:

I 2. etasje er det 16 leiligheter med heldøgnsbemanning, fordelt på 3 fløyer. Hver av fløyene har en fellesstue der måltidene blir servert.

Kreftsykepleier

I tilknytning til Nøstehagen har Lier kommune en kreftsykepleier som benyttes av alle virksomhetene i kommunen. Kontakt Nøstehagen om du har behov for å snakke med kreftsykepleieren.

I Lier kommune kan du som sykepleier hospitere på Nøstehagen ved Lindrende enhet.  

Dersom du har lyst til å hospitere på Lindrende enhet kan du ta kontakt med:

Avdelingsleder ved lindrende enhet,
Elin Christel Volden Drijfhout
Telefon 902 52 327
E-post: ecvd@lier.kommune.no

Kreftkoordinator,
Tammy Mach
Telefon 918 53 734

Du kan søke om hospitering ved Nøstehagen ved å fylle ut skjemaet under. Send det på e-post til ecvd@lier.kommune.no:

Søknad om hospitering ved lindrende enhet

Fysioterapeut

I tilknytning til Nøsthagen er det også en fysioterapeut.
Telefon: 940 25 064.

Kafé

Åpen mandag- fredag kl. 10.30-15.00

Det er middagsservering kl. 13.00-14.30.

Nøstehagen har mange naboer som vi ønsker skal bruke huset. Kafeen er husets hjerte og er et møtested for nærmiljøet. Der er barnehage, skole, ung og gammel velkommen.

Aktiviteter

Bingo med kaffe og vafler hver torsdag kl. 11.30-12.30. Et bingobrett 20 kr og kaffe og vafler 20 kr.

Mandag, onsdag og fredag er det trim i fellesgangen. Tirsdag er det høytlesing og torsdag er det bingo. Aktivitetene ledes av fysioterapeut og aktivitør. Aktivitetene starter kl 1130 alle dager.  For andre aktiviteter, se vårt halvårsprogram.

Gifstad dagsenter

Dagsenter for eldre personer med funksjonsnedsettelser. Vedtak om plass gis etter søknad til Forvaltning, helse og bolig. Dagsenteret har 15 plasser alle hverdager. Transport med taxi. 

 

 

Venneforeningen

Nøstehagen venneforening er mennesker som jobber frivillig og ønsker å gjøre noe positivt, både for dem som bor her og for nærmiljøet. Vi ønsker å være et nærmiljøsenter.

Sist oppdatert: 25. oktober 2023

Fant du det du lette etter?

Nøstehagen

Besøksadresse:

Baches vei 89
3413 Lier

Telefon: 32 24 11 00