Om Lier kommune

Gå til

Visjon og verdier

Grønne Lier - for alle innbyggere. Visjonen forplikter oss til blant annet:

  • Det gode liv for alle innbyggere
  • Natur og kultur som ressurs
  • Langsiktig miljøutvikling

Lier kommunes verdier er retningsgivende for hvordan vi opptrer, arbeider og preger vårt samarbeid internt og eksterne.

Våre verdier er:

  • Åpen
  • Tilgjengelig
  • Etterrettelig

Grafisk profil

Lier kommune har en grafisk profil som er det visuelle uttrykket for vår visjon, verdier og daglige virke.

Her finner du manualen og logoer til nedlastning.

Administrativ ledelse

Hans-Petter Christensen er rådmann i Lier kommune. Sammen med kommunalsjefene Synnøve Tovsrud (tjenester) og Einar Jørstad (samfunn og næring), er det rådmannens oppgave å legge til rette for at medarbeiderne kjenner kommunens mål og strategier. 

Kontakt administrasjonen

Servicetorget tlf: 32 22 01 00

Lier kommune har en rådmann og tre kommunalsjefer som hver har ansvar for sine områder.

Rådmannsteamet er kommunens administrative, strategiske ledergruppe. Rådmannen møter selv eller er representert ved en av kommunalsjefene i folkevalgte organ som kommunestyret, formannskapet og politiske utvalg oppnevnt av kommunestyret.

Ønsker du kontakt med rådmannen eller rådmannsteamet, men er usikker på hvem du skal henvende deg til?
Ring tlf. 32 22 01 15 eller send en e-post til raadmann@lier.kommune.no

Rådmannsteamet 

Rådmann Hans-Petter Christensen
E-post: hans-petter.christensen@lier.kommune.no
Mob: 97 17 47 99

Synnøve Tovsrud, kommunalsjef tjenester - helse, omsorg, sosial, skole og barnehage
E-post: synnove.tovsrud@lier.kommune.no
Mob: 92 40 29 87

Einar Jørstad, kommunalsjef samfunn og næring
E-post: einar.jorstad@lier.kommune.no
Mob: 99 31 69 92

Rådmannskontoret

Liv Bente Alvestad, konsulent
E-post: liv-bente.alvestad@lier.kommune.no

Kristine G. Kjelsrud, kommunikasjonssjef
E-post: kristine.kjelsrud@lier.kommune.no
Mob: 95 17 35 80

Anneke Borgli, kommuneadvokat
E-post: anneke.borgli@lier.kommune.no

Øvrig administrativ ledelse

Øystein Granheim, økonomisjef
E-post: oystein.granheim@lier.kommune.no

Karin Dramdal Klæboe, HR-sjef
E-post: karin.klaboe@lier.kommune.no

 

Organisasjonskart

Organisasjonskart for Lier kommune

Årshjul for Lier kommune

Årshjul Lier kommune.pdf

Jobbe i kommunen

Jobbe i Lier kommune

Nettbok for nyansatte i Lier kommune

Organisasjonsnummer

Organisasjonsnummer: 857 566 122
Kommunenummer: 0626

Fakta om Lier

Lier kommune har omlag 25 700 innbyggere per oktober 2016. Lier kommune er i sterk vekst, men ønsker fortsatt å være en grønn oase mellom Drammen og Asker.

Lier har 39 000 mål dyrket mark, og med 200.000 m2 veksthus er vi landets desidert største veksthuskommune, for grønnsaker på friland og bærproduksjon er vi nest størst, mens vi er nr. 5 innen fruktdyrking.

Landbruket preger fortsatt Lier-bygda, men vi har også en sterk og variert industrinæring og stor bredde i varehandel og tjenesteproduksjon.

Sist oppdatert: 10. februar 2017

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Rådhuset i Lier

Besøksadresse:

Vestsideveien 2
3403 Lier

Telefon: 32 22 01 00