Økonomi

Gå til

Handlingsprogram - mål, budsjett og økonomiplan

Kommunestyret vedtar en gang i året en økonomiplan som skal omfatte minst de neste fire årene og et årsbudsjett.
I Lier kommune heter dette dokumentet handlingsprogram.

Planen gir oversikt over kommunens driftsinntekter og - utgifter, investeringene og finansieringen av dem.
Prioriterte oppgaver skal komme til uttrykk og dokumentene skal omfatte hele kommunens virksomhet.

Handlingsprogrammet (HP) inneholder kommunens budsjett for det kommende året, økonomiplan for de
påfølgende tre årene og de målene Lier kommune skal arbeide mot i fireårsperioden.

Vedtatte handlingsprogram

Spørsmål og svar - Handlingsprogrammet 2018-2021

HP-notat 1: Svar på spørsmål

HP-notat 2: Svar på spørsmål

HP-notat 3: Svar på spørsmål 

HP-notat 4: Svar på spørsmål

HP-notat 5: Svar på spørsmål

HP-notat 6: Svar på spørsmål

HP-notat 7: Svar på spørsmål

HP-notat 8: Svar på spørsmål

HP-notat 9: Svar på spørsmål

 

Behandling, Handlingsprogrammet 2018-2021

Formannskapets innstilling til kommunestyret (23.11.17)

Virksomhetskatalog

Årsrapporter

Kortversjoner

Kortversjon av årsrapporten 2015

Tertialrapporter

Månedsrapporter 2017

Månedsrapporter 2016

Månedsrapporter 2015

Månedsrapporter 2014

Sist oppdatert: 07. desember 2017

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?