Økonomi

Gå til

Handlingsprogram - mål, budsjett og økonomiplan

Kommunestyret vedtar en gang i året en økonomiplan som skal omfatte minst de neste fire årene og et årsbudsjett.
I Lier kommune heter dette dokumentet handlingsprogram.

Planen gir oversikt over kommunens driftsinntekter og - utgifter, investeringene og finansieringen av dem.
Prioriterte oppgaver skal komme til uttrykk og dokumentene skal omfatte hele kommunens virksomhet.

Handlingsprogrammet (HP) inneholder kommunens budsjett for det kommende året, økonomiplan for de
påfølgende tre årene og de målene Lier kommune skal arbeide mot i fireårsperioden.

Vedtatte handlingsprogram

Partienes forslag 2017-2020:

Fellesforslaget fra H, Sp, V og Krf

Budsjettforslag fra Ap

Budsjettforslag SV

Budsjettforslag MDG

Budsjettforslag Frp

Virksomhetskatalog

Årsrapporter

Kortversjoner

Kortversjon av årsrapporten 2015

Tertialrapporter

Månedsrapporter 2017

Månedsrapporter 2016

Månedsrapporter 2015

Månedsrapporter 2014

Sist oppdatert: 31. mars 2017

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?