Planer og rapporter

Samfunnsutviklingen i Lier kommune styres gjennom flere strategiske styringsdokumenter.

Gå til

Planstrategi 2015 - 2019 vedtatt av kommunestyret.pdfNæringsliv

Strategisk næringsplan vedtatt 12.desember 2016

Mulighetsstudie i Buskerud - vekst og verdiskapning

VA 22 Drammen og Lier v2

Regional analyse for Lier 2014

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan 2016-2019

Energi- og klimaplan

Energi og klimaplan for Lier, Røyken og Hurum 2010-2013

Folkehelsemeldingen

Folkehelsemeldingen 2013

Folkehelse - oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Lier kommune (2016)

 

Handlingsprogram - budsjett

Handlingsprogrammet skal gi en oversikt over kommunens driftsinntekter og - utgifter, investeringene og finansieringen av dem. Planen viser hvilke oppgaver som skal prioriteres, og dokumentene skal omfatte hele kommunens virksomhet.

Her finner du både gjeldende og tidligere handlingsprogram.

Kultur, Idrett og friluftsliv

Plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Melding om kultur, idrett og friluftsliv i Lier 2013-2015

Kommuneplan for Lier kommune

Kommuneplanen er den overordnede, langsiktige planen for utviklingen i Lier kommune. Kommuneplan for Lier kommune 2009-2020 ble endelig godkjent av miljøverndepartementet september 2013.

Brev med miljøverndepartementets avgjørelse

Plankart etter godkjenningen

Planbestemmelsene etter godkjenning fra miljøverndepartementet

Kommuneplanens samfunnsdel og tjenestedel vedtatt 01.02.2011

Kommunedelplan Ytre Lier

Plankart kommunedelplan ytre Lier

Bestemmelser kommunedelplan ytre Lier

Konsekvensutredning 2007

Kvalitetsplan for Lier-skolen

Kvalitetsplan for Lier-skolen 2013-2015

Landbruksplan for Lier kommune

Landbruksplan, Lier kommune 2012

Planstrategi for Lier kommune

Kommunens planstrategi er en "plan for planlegging" og skal gi en oversikt over kommunens planer og utredninger i inneværende periode.

Planstrategi for Lier 2015-2019

Reguleringsplaner

Søk etter reguleringsplaner her

Rusmiddelpolitisk handlingsplan

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-2016

Sykkelplan for Lier

Sykkelplan for Lier (2014)

Temaplan vann og avløp

Temaplan vann og avløp 2010-2021

Temaplan for fysiske kulturminner og kulturmiljøer

Temaplan for fysiske kulturminner og kulturmiljøer i Lier kommunen (2012)

Trafikksikkerhet

Trafikksikkerhetsplan 2010-2013

Årsrapport

Årsrapport Lier kommune 2013

Årsrapport Lier kommune 2012

Årsrapport Lier kommune 2011

Sist oppdatert: 25. januar 2017

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?