Nøstehagen

Gå til

Kontaktinformasjon - søknad

Lier kommune, Vedtakskontoret

Brugata 2, 3400 Lier.

Klikk her: Vedtakskontoret: for kontaktinfo.

Søknadsskjema

Hva vi tilbyr 

Nøstehagen skal være "et hus med liv og røre" og har som mål å være: Et godt sted å bo, et trygt sted å dø, og et utfordrende sted å arbeide. Sykehjemmet åpnet i september 2000.

1.etasje:
22 enerom fordelt på 3 fløyer. Hver fløy har egen stue, med utgang til hage. På dagligstua er måltider og sosial hygge formålet.

Fløy 1: har 8 plasser for somatisk syke pasienter.

Fløy 2: Fra 1/9-16 vil vi ha 2 kummunale akutte døgnplasser plasser (KAD) og 6 forsterkede korttidsplasser

Fløy 3: Lindrende enhet:
Lindrende (palliativ) behandling innebærer kartlegging og lindring av symptomer og plager som nedsetter eller ødelegger en pasients livskvalitet, samtidig som man verken har livsforlengelse eller helbredelse som siktemål.

2. etasje:
16 leiligheter med heldøgnsbemanning, fordelt på 2 fløyer. Hver av fløyene har en fellesstue der måltidene blir servert.

Kreftsykepleier

I tilknytning til Nøstehagen har Lier kommune en kreftssykepleier som benyttes av alle virksomhetene i kommunen.

Kontakt Nøstehagen om du har behov for å snakke med kreftsykepleieren.

 Kafe

Åpen mandag- fredag kl. 10.30-15.00

Det er middagsservering kl. 13.00-14.30.

Nøstehagen har mange naboer som vi ønsker skal bruke huset. Kafeen og aktivitetsrommet er husets hjerte, og begynner å bli et møtested for nærmiljøet. Der er barnehage, skole, ung og gammel velkommen.

Aktiviteter

Bingo med kaffe og vafler hver torsdag kl. 11.30-12.30. Et bingobrett 20 kr og kaffe og vafler 20 kr.

Mandag, onsdag og fredag er det trim i fellesgangen. Tirsdag er det høytlesing og torsdag er det bingo. Aktivitetene ledes av fysioterapeut og aktivitør. Aktivitetene starter kl 1130 alle dager.  For andre aktiviteter, se vårt halvårsprogram.

Venneforeningen

Nøstehagen venneforening er mennesker som jobber frivillig og ønsker å gjøre noe positivt, både for dem som bor her og for nærmiljøet. Den siste torsdagen i måneden er det åpent hus med forskjellig underholdning og bevertning. Vi ønsker å være et nærmiljøsenter.

Sist oppdatert: 11. januar 2017

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Nøstehagen bo og omsorgssenter

Besøksadresse:

Baches vei 89
3413 Lier

Telefon: 32 24 11 00