Kultur og idrett

Gå til

 

Betalingssatser for 2018                                            

Lier bibliotek

For bøker og utlånsmateriell Pris
Voksne og barn fra fylte 15 år, pr. purring kr 35,-
Barn under 15 år, pr. purring  kr 0,-
Det kreves erstatning for bøker og annet materiell som etter 2 purringer ikke er tilbakelevert  
Bøker/lydbøker for voksne:  Kr 400 pr stk
DVD Kr 200 pr stk
Barne- og ungdomsbøker/-lydbøker, CD Kr 200 pr stk
Tidsskrifthefter, tegneseriehefter: Kr 100 pr stk 
Språkkurs, oppslagsverk etc Etter skjønn – basert på gjenkjøpspris

Kulturskolen

Type Pris - Pr halvår
Individuell undervisning 100 % kr. 1 850,-
Ungdomsteater, keramikk og tegning/maling kr. 1 850,-
Storband kr. 1 000,-
Dans og teater - 60 min/uke kr. 1 550,-
Dans og teater - 45 min/uke kr. 1 300,-
Kurs og prosjekter

kr. 500-1600 

Instrumentleie

kr. 500,-

Kulturskolen gir søskenmoderasjon etter følgende prinsipper:

  • Barn nr.2 gis 20% moderasjon av gjeldende elevpengesats, barn nr.3 gis 50% moderasjon av gjeldende sats.
  • Det gis ikke søskenmoderasjon på timer som kjøpes av korpsene.
  • Kulturskolen gir ikke søskenmoderasjon på kurs og prosjekter.

Lier musikkverksted

Type Pris
Lier Musikkverksted - deltakerbetaling pr halvår - vår /høst  kr 900

Lierhallen (svømmehallen)

Type  Pris
Enkeltbillett barn, pensjonist og funksjonshemmet m/ledsagerbevis

 kr 45,-                

Enkeltbillett voksen

 kr 90,-

Klippekort barn, pensjonist og funksjonshemmet m/ledsagerbevis 12 klipp

 kr 450,-

Klippekort voksen 12 klipp

 kr 900,-

Leiepris pr time - lokale lag / andre

 kr 500,- / 1000,-

Idrettshaller og gymsaler 

Utleie av idrettshaller og gymsaler er normalt stengt i påske- og juleferie, i juli og på offentlige fridager. Trening må vike for arrangementer varslet minst en uke i forveien.

Trening/fastleie for barn/unge i regi av lokale lag/foreninger og registrerte voksenopplæringsorganisasjoner er gratis. Møter og arrangementer for lokale lag/foreninger mandag-fredag er også gratis. Ellers brukes følgende priser:

Type Pris                                     
Fastleie  
Fastleie stor idrettshall pr time - lokale lag / andre  kr 250,- / 500,-
Fastleie liten idrettshall pr time - lokale lag / andre  kr 180,- / 360,-
Fastleie gymsal pr time - lokale lag / andre  kr 110,- / 220,-
Helgeleie og enkeltarrangementer - søkes via utleieportalen  
Stor idrettshall med garderober pr. time - lokale lag / andre  kr 350,- / 700,-
Liten idrettshall m/garderober pr. time - lokale lag / andre  kr 280,- / 560,-
Gymsal med garderober pr. time - lokale lag / andre  kr  210,- / 420,-

Det tas ikke betalt for mer enn max 8 timer for en dag og 14 t for en helg.

For ferietilbud for barn/unge i regi av lokale lag/foreninger benyttes en dagspris på kr 1 000. For større arrangementer (loppemarkeder, overnattingsarrangementer, stort publikumsbesøk...) eller der mange rom og fasiliteter leies, fastsettes egen pris.

Baneleie - idrettsanlegg

Trening for lokale idrettslag (med untak for private bedriftslag) er gratis. Bruk av kuntsgressbanene på ettermiddags/kveldstid og i helgene  på Lier stadion er gratis for SpaBra og Stoppen, bruk av kunstgressbanen på Sylling idrettspark er gratis for Sylling IF og bruk av 11-er kunstgressbanen på Tranby idrettspark er gratis for Lier IL,  etter særlige avtaler. Forøvrig brukes følgende priser: 

Type Pris
Kamper 11'er eller 9'er bane senior lokallag / utenbygds - pr kamp kr 400,- / 800,-
Kamper mindre baner senior lokallag /utenbygds - pr kamp

kr 200,- / 400,-

Kamper barn og unge lokallag 11'er eller 9'er bane / mindre bane - pr kamp kr 100,- / 50,-
Videregående skoles bruk av idrettsparken -  årssum kr 120 000,-
Trening lokale bedriftslag 11'er eller 9'er bane / mindre bane kr 200,- / 100,-
Trening utenbygdslag 11'er eller 9'er bane / mindre bane kr 400,- / 200,-
Cup/turnering - pr dag kr 2 500,-
Fotballskole kr 1 000,-
   
Arrangementsteknisk vogn som hentes og tilbakekjøres selv - pr gang  kr 500,-
Arrangementsteknisk vogn med utkjøring og henting - pr gang  kr 1 000,-

Andre utleielokaler i skoleanlegg ekskl Lier kulturscene

Utleie via utleieportalen. Trening/øvelser og møter og sammenkomster for lokale lag og barn og unge  er gratis mandag-fredag  utenom jule- og påskeferie, juli og offentlige fridager. Forøvrig brukes følgende priser:

Type Pris
 Torg, aula, kantine, auditorium pr time - lokale lag /andre  kr 210,- / 420,-

Det tas ikke betalt for mer enn max 8 timer for en dag og 14 t for en helg.
For  spesielle utleieformål og når mange lokaler brukes samtidig, gjøres egen avtale og prissetting.

Lier kulturscene

Kulturscenen leies via utleieportalen mandag-søndag, men alltid med oppfølgende kontakt med daglig leder Marte Bergsland - se også www.lierkulturscene.no.  Kulturformål har forrang framfor annen bruk.

Type Pris
Lokalleie uten utstyr pr dag - lokalt kulturliv / andre  kr 2 000,- / 5 000,-
Lokalleie utover to dager innrømmes rabatter.  
Tilleggsbetaling for utstyr og praktisk hjelp:  
Bygget scene - kolalt kulturliv /andre kr 1 000,- / 2 000,-
Leie lyd/lysutstyr med en tekniker - lokalt kulturliv / andre kr 6 000,- / 12 000,
Leie lyd/lysutstyr med to teknikere - lokalt kulturliv / andre kr 10 000 / 16 000
Leie stor prosjektor - lokalt kulturliv /andre kr 1 000,- / 3 000,-
Leie trådløse mygger pr stk. - lokalt kulturliv / andre kr 200,- / 500,-
Leie flygel - lokalt kulturliv /andre kr 1 000,- / 3 000,-

Engersand forsamlingslokale

Type Pris
Mandag -  torsdag dag/kveld og fredag dagtid - pr  dag/gang kr 2 000,-
Fredag kveld, lørdag eller søndag - en dag/et døgn kr  3 000,-
Hel helg kr 4 200,-
Sist oppdatert: 29. november 2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?