Kultur og idrett

Gå til

 

Betalingssatser for 2016

Lier bibliotek

For bøker og utlånsmateriell Pris
Voksne og barn fra fylte 15 år, pr. purring kr 35,-
Barn under 15 år, pr. purring  kr 0,-
Det kreves erstatning for bøker og annet materiell som etter 2 purringer ikke er tilbakelevert  
Bøker/lydbøker for voksne:  Kr 400 pr stk
DVD Kr 200 pr stk
Barne- og ungdomsbøker/-lydbøker, CD Kr 200 pr stk
Tidsskrifthefter, tegneseriehefter: Kr 100 pr stk 
Språkkurs, oppslagsverk etc Etter skjønn – basert på gjenkjøpspris

Kulturskolen

Type Pris - Pr halvår
Individuell undervisning 100 % kr. 1 800,-
Storgruppe (teater, keramikk, tegne/male, Dirridam) kr. 1 800,-
Dans barn - 45 min/uke kr. 1 250,-
Dans ungdom - 60 min/uke kr. 1 500,-
Barnekor kr. 600,-
Kurs og prosjekter

kr. 400-1600 

Instrumentleie

kr. 400,-

Kulturskolen gir søskenmoderasjon etter følgende prinsipper:

  • Barn nr.2 gis 20% moderasjon av gjeldende elevpengesats, barn nr.3 gis 50% moderasjon av gjeldende sats.
  • Det gis ikke søskenmoderasjon på timer som kjøpes av korpsene.
  • Kulturskolen gir ikke søskenmoderasjon på kurs og prosjekter.

Lier musikkverksted

Type Pris
Lier Musikkverksted - deltakerbetaling pr halvår - vår 2016/høst 2016  kr 900

Lierhallen (svømmehallen)

Type  Pris
Enkeltbillett barn, pensjonist og funksjonshemmet m/ledsagerbevis

 kr 40,-                

Enkeltbillett voksen

 kr 80,-

Klippekort barn, pensjonist og funksjonshemmet m/ledsagerbevis 12 klipp

 kr 400,-

Klippekort voksen 12 klipp

 kr 800,-

Leiepris pr time - lokale lag / andre

 kr 450,- / 900,-

Idrettshaller og gymsaler 

Utleie av idrettshaller og gymsaler ølger skolens driftsår. Lokalene er normalt stengt i ferier og på høytidsdager. Trening må vike for arrangementer varslet minst en uke i forveien.

Trening/fastleie for barn/unge mandag-fredag er gratis. Ellers brukes følgende priser:

Type Pris                                     
Fastleie  
Fastleie stor idrettshall pr uketime for et skoleår - lokale lag / andre  kr 10 000,- / 20 000,-
Fastleie liten idrettshall pr uketime for et skoleår - lokale lag / andre  kr 7 400,- / 14 800,-
Fastleie gymsal pr uketime for et skoleår - lokale lag / andre  kr 4 500,- / 9 000,-
Helgeleie og enkeltarrangementer - søkes via utleieportalen  
Stor idrettshall med garderober lørdag/eller øndag - lokale lag / andre  kr 2 000,- / 4 000,-
Liten idrettshall m/garderober lørdag eller søndag - lokale lag / andre  kr 1 600,- / 3 200,-
Gymsal med garderober lørdag eller søndag - lokale lag / andre  kr  1 200,- / 2 400,-
Kantine/aula i tilknytning til hallbruk  lørdag eller søndag  kr 700,-
Stor idrettshall med garderober hele helgen - lokale lag / andre  kr 3 000,- / 6 000,-
Liten idrettshall med garderober hele helgen - lokale lag /andre  kr 2 400,- / 4 800,-
Gymsal med garderober hele helgen - lokale lag / andre  kr 1 800,- / 3 600,-
Kantine/aula i tilknytning til hallbruk hele helgen  kr 1 000,-

For separat leie av kantine, aula mm - se Andre utleielokaler under.

Baneleie - idrettsanlegg

Trening for barn og unge er gratis. Bruk av kuntsgressbanene på ettermiddags/kveldstid og i helgene  på Lier stadion er gratis for SpaBra og Stoppen, bruk av kunstgressbanen på Sylling idrettspark er gratis for Sylling IF og bruk av 11-er kunstgressbanen på Tranby idrettspark er gratis for Lier IL,  etter særlige avtaler.  Forøvrig brukes følgende priser: 

Type Pris
Kamper full bane voksne lokallag - pr kamp  kr 350,-
Kamper full bane barn og unge lokallag  / kamper halv bane barn  - pr kamp  kr 100,- / 50,-
Leie av en garderobe pr gang - for fast sesongleie kan avtales samlesum  kr 200,-
Videregående skoles bruk av idrettsparken -  årssum beregnes ut fra timepris  kr 700,-
Kretslag pr kamp inkl garderobe  kr 700,-
Cup/turnering uten garderober - pr dag  kr 1 750,-
Cup/turnering med garderober - pr dag  kr 3 500,-
Fotballskole uten garderobe - pr dag  kr 600,-
Fotballskole med garderobe - pr dag  kr 1 200,-
Arrangementsteknisk vogn som hentes og tilbakekjøres selv - pr gang  kr 500,-
Arrangementsteknisk vogn med utkjøring og henting - pr gang  kr 1 000,-

Andre utleielokaler i skoleanlegg

Utleie via utleieportalen. Trening/øvelser  og møter og sammenkomster for lokale lag og barn og unge  er gratis mandag-fredag i skolens driftsår. Forøvrig brukes følgende priser:

Type Pris
 Aula, kantine, auditorium pr dag - lokale lag /andre  kr 1 200,- / 2 400,-

For  spesielle utleieformål og når mange lokaler brukes samtidig, gjøres egen avtale og prissetting.

Lier kulturscene

Kulturscenen leies via utleieportalen mandag-søndag, men alltid med oppfølgende kontakt med daglig leder Marte Bergsland - se også www.lierkulturscene.no.  Kulturformål har forrang framfor annen bruk.

Type Pris
Lokalleie uten utstyr pr dag - lokalt kulturliv / andre  kr 2 000,- / 5 000,-
Lokalleie utover to dager innrømmes rabatter.  
Tilleggsbetaling for utstyr og praktisk hjelp:  
Bygget scene - kolalt kulturliv /andre kr 1 000,- / 2 000,-
Leie lyd/lysutstyr med en tekniker - lokalt kulturliv / andre kr 6 000,- / 12 000,
Leie lyd/lysutstyr med to teknikere - lokalt kulturliv / andre kr 10 000 / 16 000
Leie stor prosjektor - lokalt kulturliv /andre kr 1 000,- / 3 000,-
Leie trådløse mygger pr stk. - lokalt kulturliv / andre kr 200,- / 500,-
Leie flygel - lokalt kulturliv /andre kr 1 000,- / 3 000,-

Engersand forsamlingslokale

Type Pris
Mandag -  torsdag dag/kveld og fredag dagtid - pr  dag/gang kr 2 000,-
Fredag kveld, lørdag eller søndag - en dag/et døgn kr  3 000,-
Hel helg kr 4 200,-
Sist oppdatert: 22. desember 2016

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?