Advarsel

Advarsel bilde ferdsel på is.png

All ferdsel på isen skjer på eget ansvar!

Vi advarer mot å gå på isen, med mindre de som vil utpå isen har erfaring og er i stand til å vurdere isens kvalitet og tykkelse.

Anbefaling:

  • Man bør ikke gå alene
  • Ha med utsyr som is-pigger i snor, slik at man kan redde seg opp av vannet dersom man går igjennom
  • Ha gjerne med en øks i sekken, slik at kan hogge i isen for å finne ut om tykkelsen er 10 centimeter eller mer    

 

 

 

footer bakgrunn