Hele verden er nå preget av situasjonen med Coronasmitte som truer oss alle. Lier VVA forvalter kritisk infrastruktur for Liers befolkning. Dette er en oppgave som innebærer samfunnskritiske tjenester, som påvirker alle.

For å sikre at vi i størst mulig grad er i stand til å utføre viktige oppgaver, må vi iverksette tiltak som påvirker den daglige driften. For deg som innbygger betyr det at du ikke lenger kan besøke oss. Vi vil likevel i størst mulig grad besvare dine spørsmål på epost eller telefon.

Dersom du observerer noe som krever uttrykning eller rask reaksjon fra oss, vil vi fremdeles ha vakt hele døgnet, ring 32 22 55 50.

Ser du problemer med vei, veilys, vann, avløp, overvann, kum eller lignende, meld fra på våre nettsider www.lier.kommune.no/lier-vva

Tusen takk for at du bidrar til å gjøre Lier til det beste stedet å bo.

 • Grøttegata asfalteres
  Grøttegata asfalteres onsdag 16. juni 2021
  10.06.2021
 • Rengjøring av vannledningsnettet i Nøsteområdet
  Vi rengjør vannledningsnettet i Nøsteområdet i uke 23 kl 2200-0600
  01.06.2021
 • Sommervikar
  Har du lyst til å være med å bidra til godt vann, god avløpshåndtering og sikre veier i Lier kommune i sommer? Kanskje nettopp du er vår gode sommervikar?
  07.06.2021
 • Fjernavleste vannmålere i Lier kommune
  Netti vil bli sendt ut til deg nå - om du har fått en SMS. Siden 2017 har vi i Lier kommune satset på fjernavleste vannmålere. Prosjektet startet i Viva IKS, og har fortsatt i Lier VVA KF.
  06.04.2021
 • Faktura - 2. termin
  Vi har nå sendt ut faktura 2. termin for vann- og avløp
  26.03.2020
 • Kokevarsel
  Klikk her for mer informasjon om kokevarsel
  19.08.2020
 • Mange ringer oss – vi håper du er tålmodig
  LVVA har stor trafikk for tiden og mange synes det er litt lang ventetid på telefonen. Dersom du ikke kan vente, send oss gjerne en epost.
  08.04.2021
 • Vannavregning 2020
  Vi har nå sendt ut faktura for 1. termin 2021 med avregning for vann/avløp 2020.
  24.03.2021
 • Sikret mot utglidning
  For å sikre grunn og overvannsleding mot utglidning i Åmotveien har Lier VVA KF utbedret området.
  18.02.2021
 • Vanndag 2021
  Årets tema: Verdsetting av vann. Hvilken betydning har vann for mennesker?
  22.03.2021
 • Vannlekkasje Heggtoppen
  Vannlekkasje Heggtoppen 1 er utbedret i natt og vannet satt tilbake til normalen kl 02.30. Hullet fylles igjen på dagtid.
  24.02.2021
 • Iskjøving i stikkrenner, sluk og bekkeinntak
  Lier vei, vann og avløp har den siste tiden fått flere henvendelser om iskjøving i stikkrenner, sluk og bekkeinntak langs veier og i nærhet til eiendommer.
  12.02.2021
 • Gatebruksplan Sylling – innspill ønskes
  Kommunen er i gang med å utarbeide en gatebruksplan for Sylling sentrum. Kommunen ønsker lokal deltakelse i arbeidet.
  03.02.2021
 • Vannmåleravlesning 2020
  Innlesning av vannmålere for 2020 er stoppet. Faktura med avregning og 1. termin sendes ut i slutten av mars.
  15.12.2020
 • Advarsel - ferdsel på is
  All ferdsel på isen på eget ansvar!
  28.01.2021
 • Informasjon om oppstart av tilstandskartlegging av hovedledning avløp - Tranby til Lier stasjon
  Lier vei, vann og avløp KF skal gjennomføre et prosjekt som omhandler tilstandskartlegging av hoved- avløpsledningen fra Tranby til Lier stasjon.
  08.01.2021
 • Glitrevannverket har god beredskap
  Lier VVA KF har ansvar for levering av vann til kunder som er tilknyttet det kommunale ledningsnettet. Vannet kjøpes fra Glitrevannverket. Gjennom kommunens ledningsnett kommer rent vann frem til d...
  18.03.2020
 • Misfarget vann
  Onsdag: Vannet er klart igjen etter spyling. Misfarget vann i området Haskoll og Lierbyen, vårt mannskap er ute og jobber med å finne ut av problemet. Hvis du opplever misfarget vann, la vannet renne til det blir klart.
  12.01.2021
 • VVA vil bruke mindre veisalt
  Veisalt er nødvendig for å ivareta trafikksikkerhet, forteller Hermann Schøttke, leder for drift i LVVA, men saltet kan være belastende for miljøet. Vi i Lier VVA er opptatt av å drive vår virksomhet så miljøvennlig som mulig, derfor vil vi nå redusere bruken av salt.
  12.11.2020
 • Brua i Hegsbroveien er åpnet!
  Gla nyhet: Veien er åpnet igjen og midlertidig avkjørsel fra Ringeriksveien er fjernet.
  17.11.2020
 • Fettvett - kampanje
  Julen er tiden for god mat! Dessverre havner både fett og matrester i do eller i vasken og det er dyrt å fikse! Heldigvis har Godt Vann Drammensregionen laget en video med hvordan du kan unnslippe dette.
  27.11.2020
 • Telefonvarsling - vannmåleravlesning 2020
  Vi vil at du sjekker ditt telefon nummer som vi bruker ved varslinger.
  23.11.2020
 • Oppgradering av Baneveien går fremover
  Baneveien oppgraderes
  25.09.2020
 • Bærekraftprisen til Godt Vann
  Bærekraftprisen til Godt Vann Drammensregionen (GVD) for 2020. Prisen deles ut av Norsk Vann.
  27.10.2020
 • VVA asfalterer Linjeveien og deler av Østre Eikenga
  Oppstart mandag 19. oktober
  19.10.2020
 • Dokampanjen
  Fra uke 41 starter GVD kommunene opp med dokampanjen for 5. året på rad.
  02.10.2020
 • Ny telefonleverandør - Telia
  Fra tirsdag 22.9. kl 10.00 får vi ny leverandør i kommunen.
  21.09.2020
 • Oppgradering av Baneveien
  Arbeidene starter fra 14. september.
  09.09.2020
 • Seminar for ansatte
  Mandag 31.8. og tirsdag 1.9. er vi ute av huset på felles samling. Vi er tilbake på plass igjen onsdag.
  28.08.2020
 • Kokevarsel Stokkeveien og Fosshaugveien
  Kokevarsel onsdag 26.8. - Stokkeveien og Fosshaugveien. OPPHEVES PR 28.8. PRØVENE ER FINE. SMS OM DETTE ER SENDT UT.
  26.08.2020
 • Vannavstenging prosedyrer
  Ved planlagt arbeid på vannledningsnettet vil kommunen varsle om det på forhånd. Det sendes ut varsel på SMS. Det gjelder ved bl.a. spyling og vask av ledninger, nedsetting av kummer og arbeid i kummer og arbeid på ledninger. Klikk her for mer informasjon.
  25.08.2020
 • Kokevarsel Gifstad oppheves
  Tirsdag 25.8. Kokevarsel er opphevet. Alle prøver er bra. SMS er sendt ut. Onsdag 19.8.20 Det er sendt ut kokevarsel til ca 30 hus på Gifstad. Etter vannavslag er det påvist bakterier i vannet. Vi anbefaler alle å koke vannet til drikke og matlaging. Alle får beskjed da kokevarselet oppheves.
  19.08.2020
 • Fartsdumper Engersand uke 27
  Det skal legges nye fartsdumper på Engersand. 2 stk i Siporexveien og 2 stk i Furusetveien. Asfaltarbeider vil foregå mandag 29. og tirsdag 30. juni. Veiene kan bli stengt i korte perioder. Ventetid må påberegnes. Benytt omkjøringsmuligheter der er mulig.
  25.06.2020
 • Kantklipping
  Vi er ute og klipper kantene langs de kommunale veiene i hele sommer
  23.06.2020
 • Rengjøring av hovedvannledningsnett
  Rengjøring av hovedvannledningsnett i Lier i uke 24 og 25
  04.06.2020
 • Tomme bygninger kan gi smittefare for legionella
  Nå åpner mange hus som har stått tomme i lang tid på grunn av koronasituasjonen, derfor vil vil vi advare om fare for legionellabakterier. Legionella er en bakterie som kan etablere seg i vannsystemet når det er stillestående vann i flere uker eller måneder. Når man skrur på en dusj eller andre tappepunkter, spres det små dråper, aerosoler, som kan inneholde legionellabakterier. Dette er en bakterie som kan gi lungesykdom. For å unngå smitten, har Folkehelseinstituttet noen gode råd for forebygging for sykehus og andre institusjoner – som f. eks. skoler og barnehager.
  20.04.2020
 • Lier vei, vann og avløp - beredskapskontakt
  Beredskapskontakt, Lier vei, vann og avløp
  13.01.2020
 • Vanndagen 22. mars
  Årets tema er vann og klimaendringer
  13.01.2020
 • Vannmåler avlesning
  Vi har nå avsluttet for 2019. Har du spørsmål ta kontakt med oss på tlf 32225550.
  06.01.2020
 • Klare for oppstart
  Fra første januar er det ikke lenger Viva IKS som håndterer vei, vann og avløp i Lier kommune.
  28.11.2019
 • Reistadlia - vannet har vært borte
  Vannet har vært borte i en liten periode i Reistadlia i dag 8.10. Dette skyldes en teknisk feil som vi nå har rettet, og vannet er tilbake for fullt.
  08.10.2020
footer bakgrunn