Informasjon om oppstart av tilstandskartlegging av hovedledning avløp - Tranby til Lier stasjon

Lier vei, vann og avløp KF skal gjennomføre et prosjekt som omhandler tilstandskartlegging av hoved- avløpsledningen fra Tranby til Lier stasjon. I den forbindelse er det planlagt spyling og inspeksjoner med kamera i avløpsledningene. Alle kummer inspiseres. Avløpsledningene er fra 1967 - 1969, og har en strekning på ca. 6 km til sammen (se vedlagt kart).    

For at arbeidet skal være mulig å gjennomføre, er det behov for at alle kummer i strekningen er tilgjengelige for å åpnes og inspiseres. Store deler av strekningen er i eiendommer med gårdsbruk, hvor det er sannsynlig at kummene er nedgravd eller vanskelig tilgjengelig for inspeksjoner. Der hvor dette er tilfellet, vil kommunen/ Lier vei, vann og avløp KF informere grunneier om dette, og grave opp og/eller tilgjengeliggjøre kummen for inspeksjon og spyling.

Arbeidet starter i uke 2, og vil ha en varighet på mellom 6 og 8 uker. Siden arbeidet gjennomføres så tidlig på året, er det ikke antatt at det kommer i konflikt med gårdsdrift og jordbruk. Dersom det likevel er opplysninger som vi bør vite om eller spesielle forhold som vi må ta hensyn til, ber vi deg kontakte oss snarlig.  

Kontaktinformasjon prosjektleder:

Navn: Chawan Ahmed

E-post: chawan.ahmed@lier.kommune.no

Tlf.: 32 22 55 50

Mobil: 469 13 191

Kart

footer bakgrunn