Samtidig som vi skal redusere saltmengden, vil vi sørge for å ivareta trafikksikkerheten. Dette løser vi med å bruke noe mer strøgrus for at både de myke trafikantene og bilene fremdeles skal ha et god veigrep. Ved spesielt krevende forhold, som væris, vil vi fremdeles måtte bruke salt, siden det er det meste midlet vi har pr i dag.  

I og med at dette er et forsøk, så vil vi følge ekstra godt med, slik at det ikke går utover sikkerheten. Vi vil iverksette gode overvåkingstiltak, samtidig vil vi gjerne ha tilbakemelding fra publikum. Dette kan alle gjøre via våre nettsider www.lvva.no, under MELD FRA  

Vi vil ikke kunne slutte å bruke salt helt, sier Hermann Schøttke, men en sterk reduksjon vil også bidra positivt, forteller en miljøbevisst leder for drift i Lier vei, vann og avløp.  

Her er listen over veiene hvor Lier VVA benytter salt i vintervedlikehold, men altså redusert for å spare miljøet denne vinteren:

Grøttegata, Joseph Kellersvei, Ringveien, Gjellebekk, Lierskogen sentrum over brua,Lierbyen, Jensvollveien, Nedre Lianvei - Øvre Lianvei, Lierstranda Tegleverksveien, Terminalen                

Kontakt oss gjerne for mer informasjon.

Kontakt:         

Hermann Schøttke, Hermann.Schottke@lier.kommune.no, tlf. 905 33 554 Anders Haug Onshuus, Anders.Onshuus@lier.kommune.no, tlf. 926 60 225

Mindre veisalt.jpg

footer bakgrunn