Vannmålerinnsamling termin 2 er nå avsluttet og faktura  er nå snart i produksjon.

Vi foretar nå måleravlesning av din vannmåler. Du vil i slutten av september motta en faktura for ditt forbruk for denne perioden mai-august med forfall 25. oktober 2023.

Vannmålerstanden meldes inn til kommunen på en av følgende måter:

 1. Hvis du får varsel om avlesning på SMS, svar kun på denne SMS med din målerstand.
  Informasjon om SMS-varsling

  For å effektivisere innsamling av vannmåleravlesninger tar kommunen i bruk SMS-varsling.

  Varsel vil bli sendt på SMS til din mobiltelefon i de tilfeller der hvor vi har registrert ditt nummer, eller ved at du har registrert deg i offentlige registre. Varslingssystemet er integrert i vår fagsystem for kommunale eiendomsgebyr som gjør at kommunen raskt kan varsle rett person i forhold knyttet til eiendommer i kommunen.

  Vi varsler eierrepresentant og eller regningsmottaker eller kontaktperson med knytning til eiendommen. I forbindelse med vannmåleravlesning har vi mulighet til å overstyre utsendelse av SMS. Det vil si at vi vil for enkelte eiendommer kun sende ut avlesningskort. I tillegg vil det bli sendt ut avlesningskort der hvor vi ikke finner mobilnummer.

  Hvis du mottar en SMS som du mener ser sendt til feil nummer, ber vi deg om ikke å svare på denne. I tillegg må den som mottar en feilsendt SMS sjekke sine opplysninger i de offentlige register og 1881. Løsningen fungerer ikke som en innbyggerdialog. Det er ingen manuell oppfølging.

  Kan vi nå deg? Registeret som benyttes er www.varslemeg.no Logg deg inn med Bank-ID for å sjekke om kontaktoinformasjonen din er riktig.

  Bedrifter kan registrere nøkkelpersoner ved å gå inn på www.varslemeg.no

  Har du spørsmål ta kontakt med oss: postmottak@lier.kommune.no eller ring oss på 32 22 55 50.  

 2. Hvis du får målerkort via (Digipost/Altinn) følger du informasjonen på målerkortet om hvordan du gjør dette. Linken man da skal bruke:

  www.leseav.no

 3. Er din måler fjernavlest - så skal du ikke foreta deg noe. Du vil se ditt forbruk på din faktura.

 

Hva skjer hvis jeg ikke leser av - om din måler er selvavlest?

Hvis du ikke leser av vannmåleren innenfor avleseningsperioden vil kommunen beregne forbruket ditt basert på tidligere registrerte forbruk. Dette kaller vi stipulert vannforbruk.