Vi skal lese av din vannmåler for 2. termin 2022

Du som mottar SMS svarer kun på denne med målerstand og trykker send.

Du som mottar målerkort skal bruke denne lenken her til å lese av din vannmåler:

Denne er pr. 9.9.22 stengt av, se forsiden for info.

www.leseav.no 

Da vil dette som står under her komme opp og du følger veiledning videre.

leseav.no - Vannmåleravlesning på web
1) Skriv inn kode mottatt ved varsel om avlesning
2) Skriv inn målerstand
3) For senere å motta varsel og måleravlesning via mobiltelefon (SMS), skriv inn mobilnummer
 
   
     
   
   

Ved flere måleravlesninger av en måler innenfor samme periode vil den siste registrerte være gjeldende.
Dersom feilregistrering, registrer måleravlesning på nytt.
Eksempel på vannmåler   Eksempel på siffer som ikke skal med

Når du leser av måleren:
- ikke ta med røde tall
- ikke ta med tall bak komma

For vannmåler vist her er korrekt rapportert målerstandstand 2.