Vannmåleravlesning for 2021

Nå er det igjen tid for å lese av vannmåleren din. Selv om de fleste nå er fjernavleste, må noen fortsatt lese av vannmåleren manuelt. De vil denne uke motta en SMS og skal svare kun på denne med målerstand. Andre vil senere motta en SMS med informasjon om at måleren er fjernavlest. Vi oppfordrer alle til selv å kontrollere om dataene vi har avlest og sendt deg er riktige. Om noe er feil må vi be deg sende inn bilde av måler med adressen din til postmottak@lier.kommune.no. Du kan også gå inn på Min eiendom for å se din målerstand.

Til og med 2021 har du betalt gebyrene gjennom en a konto (forventet forbruk) av vann og avløp. For 2021 vil denne avregnes i januar, det vil si at om du har brukt mer eller mindre enn det som er beregnet a konto, vil dette avregnes og sendes ut til deg som en faktura i slutten av januar.

For at du skal betale for det vannet du har brukt og avløpet som er levert, er det reelle tall vi trenger. Dersom vi ikke mottar vannmålerstand fra deg, må vi stipulere (beregne). Det betyr at hvis du ikke leser av vannmåleren innenfor fristen, vil vi beregne forbruket ditt basert på tidligere registrerte forbruk. Dette kaller vi stipulert vannforbruk.

Slik leser du av den manuelle måleren din

image2aw6j.png

Se her oversikt over flere typer vannmålere:

https://www.lier.kommune.no/lier-vva/aktuelt/vannmalere---flere-typer/

Ny fakturarutine fra og med 2022

Vi endrer våre fakturarutiner fra 2022. Vi ønsker å gjøre det enklere for innbygger å forstå sitt reelle vannforbruk, derfor går vi over til etterskuddsfakturering. Det vil si at vi vil foreta avlesning av vannmåler 3 ganger per år og fakturerer deg etter ditt reelle vannforbruk.

Måleravlesning vil hentes inn til disse tidspunktene:

1. termin – april
2. termin – august
3. termin – desember

Kan vi nå deg?

Det finnes to ulike registre man kan velge å registrere seg i for at vi skal nå deg (her kan du også kontrollere om du allerede er registrert). I tillegg gjør vi et siste forsøk ved å gjøre oppslag på 1881.no.

I dette felles nasjonale kontaktregisteret anbefaler vi å legge inn både mobiltelefon og e-postadresse da mange henvendelser fra det offentlige vil foregå her i fremtiden. Dette på lik linje med selvangivelsen som dere kanskje er kjent med fra tidligere.

Dette er et tilleggsregister kun koblet opp mot Varsling24 og kommunens varslingssystem.

Bedrifter

Bedrifter må registrere nøkkelpersoner ved å gå inn på linken varslemeg.no da telefonnummer til bedrifter ikke kan hentes fra andre kanaler.

 

 

 

footer bakgrunn