I Lier har vi flere typer vannmålere. De leses av på litt ulike måter. Noen har et display som automatisk skifter mellom ulike visninger og kan derfor være litt vanskelige å forstå.

Her skal vi prøve å forklare de vanligste målerne.

For alle målerne gjelder det at m³ betyr kubikkmeter. Vi forkorter det normalt til kubikk. 1 m³ er 1000 liter. Forbruket beregnes etter antall m³ som er målt.

Det er bare tallene FØR komma som skal leses av. De viser antall hele kubikk og er markert med oransje linje på figurene under. Tallene bak komma er liter. De skal ikke leses av.

Alle målerne har digitalt LCD display.  

Blå, rund vannmåler fra Kamstrup

Måleren viser alltid forbruket av vann i  kubikk.  

 

Hvit, rund vannmåler merket Qalcomatic eller Axioma

Måleren har flere visninger. Øverst i høyre hjørne på displayet står det m³. Når det vises en liten trekant (pil) i displayet som peker mot m³, er det antall kubikk som vises.  

Blå, firkantet vannmåler merket Qalcosonic eller Axioma

Noen av disse har flere visninger. Når det står m³ øverst til høyre i displayet, er det antall kubikk som vises. En annen variant av disse viser fast antall kubikk.    

Gul, oval vannmåler merket Axioma

Noen av disse har flere visninger. Når det står m³ til høyre i displayet, er det antall kubikk som vises. En annen variant av disse viser fast antall kubikk.

footer bakgrunn