Lier vei, vann og avløp KF sender i disse dager ut faktura med avregning for vann- og avløpsgebyrene i 2021. Dette skjer fra uke 4.

Vi starter i år en ny ordning der det bare kommer avregning for forbruket i 2021 på denne fakturaen. Det beregnes ikke forskudd for neste termin som tidligere år (ákonto). Fremover vil forbruket bli avlest og avregnet etterskuddsvis ved hver terminfaktura.  

Fakturaen med tilleggsbetaling eller tilbakebetaling for ditt forbruk i 2021 kommer i slutten av januar og har forfall 25.februar.  De som har penger tilgode vil få dette på sin konto i mars.

Ny fakturarutine fra 2022

Vi endrer våre fakturarutiner fra 2022. Vi ønsker å gjøre det enklere for innbygger å forstå sitt reelle vannforbruk, derfor går vi over til etterskuddsfakturering. Det vil si at vi vil foreta avlesning av vannmåler 3 ganger per år og fakturerer deg etter ditt reelle vannforbruk.

Måleravlesning vil foregå:

1. termin – innen 25. april, faktura ut i mai, forfall 25. 6.
2. termin – innen 29. august, faktura ut i september forfall 25.10.
3. termin – innen 31. desember, faktura ut i januar, forfall 25.2.

Årsgebyrene som er bestemt i kommunestyret på vann/avløp vil nå fordeles på disse terminene, som er pr. år:

Vann  kr 1.299,-

Avløp kr 1.299,-

Har du spørsmål om årsavregning for 2021, kontakt oss gjerne på:

 postmottak@lier.kommune.no

se våre nettsider http://www.lvva.no eller ring oss på tlf 32 22 55 50

fra 08-1500

Har du fått en faktura på kr 0 fra Lier VVA? Da vil du sannsynlig få penger tilbake i årsoppgjøret for 2021. I fakturavedlegget, enten på papir eller i banken står all informasjon om oppgjør av dine vann- og avløpsgebyr for 2021. Pengene kommer på din konto 1. mars. Beløp under kr 500,- vil bli fratrukket neste faktura som kommer i mai.

Har du spørsmål om betalingsutsettelse se her:

Utsett betaling til Lier vei, vann og avløp KF

Vår konto: 15062831712

footer bakgrunn