I løpet av desember er det blitt etablert to nye nedbørmålestasjoner i Lier kommune. Begge målerne er etablert på kommunale barneskoler, en på Heia skole på Lierskogen og en Oddevall skole på Sjåstad.

Nedbørmålerne vil, i løpet av kort tid, være synlige på yr.no ved at de sende data til meteorologisk institutt.

Nedbørmålerne vil også på sikt hjelpe kommunen med å bedre lokal nedbørsdata, som igjen vil forbedre dimensjonering av lokale VA-anlegg.

 

footer bakgrunn