Lier VVA KF har ansvar for levering av vann til kunder som er tilknyttet det kommunale ledningsnettet. Vannet kjøpes fra Glitrevannverket.

Gjennom kommunens ledningsnett kommer rent vann frem til deg som har kommunalt vann. Både Glitrevannverket og Lier VVA KF er opptatt av sikkerhet og beredskap. Det er stor fokus på beredskap og sikkerhet. Her kan du lese informasjon fra Glitrevannverket:

https://www.glitre.no/glitrevannverket-har-god-beredskap/