Vi rengjør vannledningsnettet på Lierskogen uke 37 og 38

Lier vei, vann og avløp KF jobber kontinuerlig med vedlikehold av ledningsnettet for å sikre rent vann til alle abonnenter i Lier. Fra uke 37 og 38 skal vi spyle og rengjøre rør på Lierskogen.

Arbeidet vil foregå:

uke 37 mandag 13.9. til fredag morgen 17.9. kl 2100 – 0600.

uke 38 mandag 18.9. til fredag morgen 24.9. kl 2100 – 0600.

Vi er opptatt av at vi skal levere vann av god kvalitet, sier Jan Terje Dyve, fagleder vann i Lier VVA. Vi kobber kontinuerlig med vedlikehold av våre rør, sier han og da må vi noen ganger stenge. Heldigvis er det sjelden, fordi vi har god kvalitet på vannrør i Lier kommune.

Når arbeidet pågår, stenges vannet. Vi anbefaler at kundene tapper opp vann til personlig forbruk.

Under arbeidet vil det løsne partikler fra vannrørene, som kan gjøre at vannet blir litt misfarget etter spylingen. LVVA anbefaler at man tapper vann i den første kranen på vannrøret i huset inntil vannet er klart.

De som blir berørt, vil få varsling via SMS kvelden før. Noen kan bli berørt i to dager.

For å være sikker på at man vil motta en SMS, oppfordrer vi at man sjekker eget telefonnummer på https://www.servicevarsling.no/

Kontakt oss gjerne for mer informasjon.

Kontaktpersoner:

Hermann Schøttke Hermann.Schottke@lier.kommune.no tlf  905 33 554

Anders Haug Onshuus  Anders.Onshuus@lier.kommune.no tlf  926 60 225

 

footer bakgrunn