Vannmåleravlesning for 3. termin 2022 er avsluttet

Vi skal nå foreta en avlesning av din vannmåler. Du vil senere motta en faktura for ditt forbruk for denne perioden september - desember med forfall 25. februar 2023.

Vannmålerstanden meldes inn til kommunen på en av følgende måter:

  1. Hvis du får varsel om avlesning på SMS, svar kun på denne SMS med din målerstand.
  2. Hvis du får målerkort via (Digipost/Altinn) følger du informasjonen på målerkortet om hvordan du gjør dette. Linken man skal bruke:

    www.leseav.no 

  3. Er din måler fjernavlest - så skal du ikke foreta deg noe. Du vil se ditt forbruk på din faktura.

 

Hva skjer hvis jeg ikke leser av - om din måler er selvavlest?

Hvis du ikke leser av vannmåleren innenfor avleseningsperioden vil kommunen beregne forbruket ditt basert på tidligere registrerte forbruk. Dette kaller vi stipulert vannforbruk.

Ved gjentatte stipuleringer kan kommunen foreta befaring og avlesning av vannmåleren. Det vil bli fakturert et eget gebyr for dette arbeidet.

 

Informasjon om SMS