Frist for avlesning av vannmåler er 31.12.20

Vi har sendt ut informasjon til alle innbyggere med vannmålere.

De som mottar vannmålerkort leser av sin måler.

Registrerer du feil målerstand første gang, kan du foreta registrering på nytt med korrekt målerstand. Den siste rapporte vannmålerstanden vil bli den gjeldende.

De som er fjernavleste skal bare sjekke sitt målernummer.

Vannforbruket ditt i 2020 (dvs forbruk minus det du har innbetalt i år) vil bli avregnet på fakturaen du mottar for 1. kvartal 2021.

Har du noen spørsmål send epost til postmottak@lier.kommune.no, som vi besvarer fortløpende, husk å merke med adressen din.

footer bakgrunn