1. termin: januar, februar, mars
2. termin: april, mai, juni
3. termin: juli, august, september
4. termin: oktober, november, desember

Gebyrer og avgifter fastsettes som en del av den politisk prosess i kommunen og vedtas i kommunestyret i den enkelte kommune.

Lier vei, vann og avløp KF sender ut fakturaer til innbyggere i Lier kommune fire (4) ganger pr år:

1. termin har forfall 25. april. Dette er en avregningstermin som også     inneholder avregning for fjoråret som består av det du har brukt i fjor minus det du har innbetalt.
2. termin har forfall 25. juni.
3. termin har forfall 25. september.
4. termin har forfall 25. november.

Forbruk: Ved avregning for 2020 vil noen merke en økning i forbruket på vann og avløp. Dette kan skyldes hjemmekontor/hjemmeskole/permittering som har gitt et økt forbruk.

Se også våre sider:

Gå til faktureringssiden vår

Hvis spørsmål kan du ringe oss

på tlf 32 22 55 50 eller

epost postmottak@lier.kommune.no

Søke om betalingsutsettelse:

Utsett betaling til Lier vei, vann og avløp KF  

 

Vår konto: 15062831712