Gebyrer og avgifter

Ny fakturarutine fra 2022

Vi endret våre fakturarutiner fra 2022. Vi ønsker å gjøre det enklere for innbygger å forstå sitt reelle vannforbruk, derfor endret vi til etterskuddsfakturering. Det vil si at vi vil foreta avlesning av vannmåler 3 ganger per år og fakturerer deg etter ditt faktiske vannforbruk.

Måleravlesning for ca 4 måneder;

1. termin: januar - april, faktura sendes ut mai med forfall 25. juni.
2. termin: mai - august, faktura sendes ut i september med forfall 25.oktober.
3. termin: september - desember, faktura sendes ut i januar med forfall 25. februar.

Forklaring av faktura

For deg med vannmåler  

De fleste vannmålere er nå fjernavleste og du vil nå motta en faktura for ca 4 måneders forbruk (etterskuddsfaktura). De som vi ikke fjernavleser må vi be om målerstand av, dette gjøres via SMS eller tilsendt målerkort.

Fakturaen vil nå bestå av ditt faktiske vannforbruk for 4 måneder samt årsgebyr fastsatt i kommunestyret.

Med årsgebyr menes gebyr som betales årlig av abonnent for å ha tilgang til kommunens vann- og/eller avløpstjenester. Årsgebyret består av abonnementsgebyr og forbruksgebyr. Abonnementsgebyr er årsgebyrets faste del, som betales av abonnenten og som skal dekke en forholdsmessig del av kommunens faste kostnader. Forbruksgebyret er årsgebyrets variable del, som skal betales av abonnenten og skal gjenspeile abonnentens forbruk av vann- og avløpstjenester
 

For deg uten vannmåler

Ditt forbruk beregnes (stipuleres) ut fra størrelsen på din bolig. Se i avsnittet nedenfor under Lover og forskrifter.

Også her er det fire varelinjer å forholde seg til; fastledd vann, fastledd avløp, vannavgift etter areal og avløpsavgift etter areal.
For deg uten vannmåler ber vi om at du tar kontakt med en autorisert rørlegger for montering.     

Lover og forskrifter

Gebyrforskrift for vann- og avløpsgebyrer (Lier)

Avtalegiro

Lier vei, vann og avløp KF tilbyr avtalegiro, du kan da inngå avtale med din bankforbindelse. Vennligst se faktura for avtalegiroreferanse. Fakturert beløp vil da bli trukket automatisk av din konto på forfallsdatoen.

 

efaktura

Lier vei, vann og avløp KF er en egen juridisk enhet og vi tilbyr efaktura. Vennligst kontakt din bankforbindelse, se faktura for referanse (åtte siffer). Denne må man logge inn i nettbanken og godkjenne før betaling.

Selv om du allerede har efaktura avtale med din kommune, må du tegne ny avtale med Lier vei, vann og avløp KF i din nettbank.

EHF

Elektronisk faktura for næringsdrivende.

Digipost

Alle fakturaer vil komme til din digitale postboks med mindre du har motsatt deg dette via Altinn.

Eierskifte

Eierskifte midt i en termin. Kan fakturaen deles mellom kjøper og selger?

Oppgjør er privatrettslig og må foretas mellom kjøper og selger, eventuelt via en eiendomsmegler. Det blir ikke foretatt avregning i forbindelse med eierskifte. De kommunale eiendomsgebyrene er ikke knyttet til person, men til eiendom. Det er til enhver tid tinglyst eier som er ansvarlig for gebyrer tilknyttet eiendommen. Kommunen får automatisk melding om nye eiere når skjøte er tinglyst hos Kartverket.

Ofte stilte spørsmål

Hva betyr postene på fakturaen?

Årsgebyr vann og -avløp er den faste delen av gebyret som beregnes pr bruksenhet i boligen. Målt vann/avløp er ditt forbruk målt i kubikkmeter for perioden det gjelder.

Hvor ofte får jeg faktura?

Vi sender ut faktura tre ganger i året.

Jeg har ikke fått faktura og ønsker en kopi?

Send en henvendelse på e-post til postmottak@lier.kommune.no

Jeg ønsker å dele opp fakturaen, betalingsutsettelse?

Vi forsøker alltid å etterkomme kundens ønsker, så langt det er mulig. Vann- og avløpsfakturaen er et svært viktig krav med legalpant, noe som innebærer strenge vilkår. Vi har dessverre ikke mulighet til å stoppe varslene som automatisk sendes på denne type krav etter opprinnelig forfallsdato. Første purring sendes ca 2 uker etter forfall (gebyr kr 35,-) og andre purring sendes ca 2 uker etter forfall på 1. purring (gebyr kr 105,-).       

Du må gjerne delbetaleunderveis, men varslene stoppes altså ikke. Trengs ytterligere utsettelse etter fristen i siste varsel er utgått kan innkrevingsteamet i Drammen kommune kontaktes på tlf 32 04 61 40 for avtale.  

Jeg har fått faktura i Vipps?

Dette er noe du selv velger i Vipps-appen. Hvis du ikke ønsker å motta fakturaer her må du slå av disse instillingene.

Jeg har aldri inngått en avtale om e-faktura/avtalegiro i banken?

Ta kontakt med din bank så de kan se hva som er registrert på deg. Hvis du har betalt en annen persons faktura, så kan du bli registrert som e-faktura avtaleeier for denne personen, og motta denne personens fremtidige e-fakturaer. Denne e-fakturaavtalen vil være aktiv i nettbanken inntil den blir avsluttet av deg.

Hva skjer om jeg ikke betaler innen fristen?

Ved for sen betaling påløper purregebyr ihht. inkassoloven. Faktura som ikke blir betalt etter purring, sendes til inkasso for videre behandling. Ubetalte kommunale avgifter på vann og avløp blir sendt videre til Innfordring Drammen kommune for videre behandling. Forsinkelsesrenter beregnes ihht Lov om forsinkelsesrente. Renten fastsettes i forskrift utarbeidet av Finansdepartementet.

Klage på faktura

Ønsker du å klage på fakturaen må du sende e-post til postmottak@lier.kommune.no. Send med bilde av måler som viser målernummer og målerstand. Det er viktig at fakturaen blir betalt selv om du har klaget på beløpet. Ellers vil prisen øke med gebyr til purring og inkasso. Hvis klagen blir tatt til følge vil du få tilbakebetalt beløpet.