grunnvann.jpgVerdens vanndag 22. mars 2022

Denne FN-dagen markeres årlig for å sette fokus på hvor viktig vannet er i livene våre ♥

Årets tema er grunnvann - det "usynlige" vannet som ligger under jordoverflaten.

Dette vannet er en viktig del av vannets kretsløp, og utgjør majoriteten av det flytende ferskvannet på jorda. En ressurs vi må ta godt vare på, med andre ord!

 

footer bakgrunn