Din melding er viktig. Den bidrar til at drift og vedlikehold av det kommunale anlegg blir mest mulig effektiv og riktig. Med din hjelp, blir vi bedre.

Her kan du melde feil på vei, vann, avløp, veilys og overvann.

Dersom du observerer uønskede overvannshendelser, oversvømmelse, jordskred eller annen natur fare, ber vi deg registrere dette også på vårt innmeldingssystem eller kontakte vakttelefon 32 22 55 50.

Meld fra her

Når du registrerer en hendelse kan du også hjelpe oss ved å legge til bilder. Skriv dato og adresse/lokasjon.

Hva kan du gjøre for å forebygge skader når det er flom- og jordskredfare?

Varsom.no