Vannmåleravlesning for januar til april - Ny fakturarutine på vann- og avløpsgebyrer i Lier kommune

Fra 2022 endrer vi våre fakturarutiner og går over til etterskuddsfakturering. Det betyr at vi vil foreta en avlesning 3 ganger pr. år og sender ut faktura til deg med ditt faktiske forbruk.

Tabell 3.JPG

Vannmåler sms vil vi sende ut for avlesning av termin 1 den 8. april.

Vi gjør også tekniske endringer i overgangen til ny leverandør for fjernavlesning. Noen av innbyggere som fikk vannmåleren sin fjernavlest ved forrige avlesning må nå lese av sin måler manuelt. Du vil få informasjon om du må lese av vannmåleren. 

Vi jobber kontinuerlig med å avlese vannmålere, flere og flere vil bli fjernavlest. Data som hentes er kryptert/kodet, slik at vi i etterkant må koble sammen dataene med spesielle kodenøkler for å kunne lese tallene. Når dette er gjort, overføres all data til vårt kundesystem som lager et grunnlag for å fakturere for vann- og avløpsgebyr.

For de som har installert Netti for å følge med sitt vannforbruk, er denne tjeneste nå dessverre ikke lenger tilgjengelig. Vannmålerforbruket ditt kan du fremdeles se på vår nettside  www.lier.kommune.no  under Min Eiendom.

Hva skjer om jeg ikke leser av?

Hvis du ikke leser av vannmåleren innenfor avlesnings-perioden vil kommunen beregne forbruket ditt basert på tidligere registrert forbruk/areal. Dette kaller vi stipulert vannforbruk. Ved gjentatte stipuleringer kan kommunen foreta befaring og avlese vannmåleren. Det vil bli fakturert et gebyr for dette arbeidet.

Har du spørsmål om ditt vannforbruk, kontakt oss på postmottak@lier.kommune.no

Eller ring oss på 32 22 55 50 fra 0800-1500.

For oversettelse til engelsk trykk her: Water meter reading for January to April nr 2.docx

 

 

footer bakgrunn