Kommunestyret i Lier kommune vedtok onsdag 16. juni å legge nye vilkår for avtale om tilknytning og levering av vann- og avløpstjenester for Lier kommune ut på offentlig høring.

Standard abonnementsvilkår regulerer rettigheter og plikter for kommunen som eier av hovedanlegg for vann og avløp og rettigheter og plikter for eier av private sanitæranlegg i forbindelse med bruk, drift og vedlikehold av kommunale og private vann- og avløpsanlegg.

Høringssvar kan sendes  ukkvva@lier.kommune.no eller Lier vei, vann og avløp KF, postboks 205, 3401 Lier

Høringsfristen er 1. juli 2021.

For å se høringsforslaget i sin helhet, se:

Abonnementsvilkår for Lier kommune 2021.pdf

Tekniske bestemmelser.docx

 

footer bakgrunn