Gatebruksplan Sylling

Kommunen er i gang med å utarbeide en gatebruksplan for Sylling sentrum.

Gatebruksplanen er ment som en plan for å forskjønne området samt å sikre alle trafikantgrupper slik at all ferdsel skal skje i et trygt og trivelig miljø.

Kommunen ønsker lokal deltakelse i arbeidet. Med pågående pandemi må dette skje digitalt og ikke med stands og folkemøter som først tenkt.

Det er utarbeidet noen grove skisser for å vise hva som er tenkt og hvilket område planen skal ligge innenfor.

Planen skal tilrettelegge for næringslivsvirksomheten, skole, institusjoner og beboere som daglig ferdes i Sylling sentrum.

Se gjennom skissene og kom med innspill til hva som er bra, hva som bør endres eller andre ønsker det måtte være for å få til et sentrum alle kan trives i.

Sylling - skisser gatebruksplan

Forslag, synspunkter o.a. sendes til postmottak@lier.kommune.no med henvisning til Gatebruksplan Sylling innen 28.02.2021.

footer bakgrunn