Følgende melding er sendt for kokevarsel:

Dette er en melding fra Lier Vei, Vann og Avløp. Våre vannprøver har påvist bakterier i drikkevannet. Vannet må derfor kokes til drikking og matlaging. Dette gjelder til du får ny beskjed.

Opphevet 9.10.21 Sms er sendt ut til de berørte. Vannet er nå fritt for bakterier og kan brukes til matlaging og drikke.

Hvis vannverket frykter at vannet kan inneholde helsefarlige mikroorganismer, og at vannet derfor kan gi sykdom, vil du bli varslet om at vannet må kokes.

https://www.fhi.no/ml/drikkevann/rad/kokevarsel/

koking av drikkevann

footer bakgrunn