Siste fra 28. august

Oppfordringen om å begrense vannforbruket er opphevet.

Fra 4. september trenger man ikke å koke drikkevannet lenger, sms varsling er sendt de berørte i områdene i Sylling, Poverudbyen, Fagerliåsen, Tronstad, Kanada og Asdøl.

Som følge av mye regn de siste dagene er flomvarselet for Holsfjorden oppjustert til rødt nivå fra mandag 28.august. Det er likevel ikke ventet at vannstanden blir høyere enn toppnivået under uværet «Hans».

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har satt Lier på rødt nivå for flomfare. Dette er en svært alvorlig situasjon, som kan føre til omfattende konsekvenser og skader, melder NVE.

NVE presiserer likevel at det røde flomvarselet kun gjelder hovedvassdraget Tyrifjorden/Holsfjorden, og ikke de mindre elvene.

Glitrevannverket har informert Lier vei, vann og avløp KF om at vannbehandlingsanlegget i Sylling foreløpig ikke blir stengt.

Lier kommune og Lier vei, vann og avløp KF følger likevel situasjonen nøye og er i beredskap.

Advarer mot å bevege seg i flomområder

Søndag gikk Lierelva over sine bredder flere steder, men Lierelva er ikke omfattet av det røde flomvarslet fra NVE. Her er også vannstanden på vei ned.

Lier VVA advarer imidlertid sterkt mot å bevege seg i oversvømte områder langs elva, fordi man ikke vet hva som skjuler seg under flomvannet. Det kan være sprekker og terrengendringer.

- Kumlokk har også blitt presset opp under flomvannet, men det ser man ikke fordi hullene ligger under vann, advarer Otto Schacht, daglig leder i Lier vei, vann og avløp.

Må søke om å utbedre flomskader

Innbyggere langs Lierelva som får vann inn i garasjer og kjellere må kontakte sine forsikringsselskaper.

- Det er også viktig å påpeke at ingen grunneiere langs Lierelva må gjøre tiltak for å rette på flomskader uten at det søkes om, sier beredskapssjef Morten Egeberg.