Lier VVA oppgraderer Baneveien  

Oppgradering av Baneveien er lenge etterlengtet, og nå starter arbeidet. Førstkommende mandag starter arbeidet for fullt, og vi gleder oss til å presentere Baneveien i ny drakt, sier Hermann Schøttke, leder for Driftsavdelingen i VVA.

Her vil det bli rettet opp og asfaltert frem til Åmotveien. Dette øker trafikksikkerhet og fremkommelighet. Samtidig som veien utbedres, skal det parallelt utbedres 400 meter skråning.

I arbeidsperioden vil det være noe redusert fremkommelighet, og veien blir stengt for gjennomkjøring. Omkjøring vil bli godt skiltet.

Baneveien.jpg

footer bakgrunn