Lier VVA oppgradering av Baneveien går fremover

Den lenge etterlengtede oppgraderingen av Baneveien er godt i gang. Vi i Lier VVA jobber alt vi kan for at dette skal gå raskt og med minst mulig ulempe for de som er avhengige av veistrekningen i det daglige.

Sist uke la vi grunnlaget for hele 1100 meter vei, som nå er klar for asfaltering – det vil si halvparten av den planlagte strekningen. Denne uken har gått med til sikring av kanter og grunn, før vi om kort tid igjen starter med klargjøring av resten av strekningen for asfalt.

Vi gleder oss over en rask og effektiv gjennomføring av prosjektet, sier en glad Hermann Schøttke.

I arbeidsperioden vil det være noe redusert fremkommelighet, og veien blir stengt for gjennomkjøring. Omkjøring vil bli godt skiltet.

Baneveien2.jpg

 

Baneveien1.jpg

 

 

footer bakgrunn