Det vil bli endringer på leverandør til fjernavlesning, mer info vil komme.

Fjernavleste vannmålere i Lier kommune

Siden 2017 har vi i Lier kommune satset på fjernavleste vannmålere. Prosjektet startet i Viva IKS, og har fortsatt i Lier VVA KF.

Dette har vi gjort for at du som kunde skal få et enklere kundeforhold, og for at administrasjonen skal bli enklere, tryggere og bedre.

Vannmålernes signaler er noe begrenset, og for å ta i bruk signalene, trenger vi din hjelp.

 

Lier VVA KF og SmartLiv jobber sammen om innsamling av vanndata

For å samle inn vanndata, har vi inngått et samarbeid med Hurum Kraft, som gjennom sitt selskap, SmartLiv sørger for at signalene fra vannmåleren kommer til oss på en trygg og sikker måte. Til nyttår, ved årsavlesning for 2020 klarte de å samle inn data fra mer enn 5000 vannmålere via det som kalles driveby. Nå satser vi på at det skal bli enda flere, og at du som kunde skal få full oversikt over ditt vannforbruk – når du ønsker. For at vi skal få dette på plass, vil SmartLiv ha behov for din hjelp.

Det handler om å sette inn en signalsender som kalles Netti i ditt hus. Denne sender dine vannmåledata til Lier VVA, slik at du slipper å lese av vannmåleren selv. Våren 2021 vil mange av Liers husstander få en SMS fra SmartLiv om dette.

«Netti» sender data fra vannmåleren din

Dersom du har fått en SMS med informasjon om dette, vil du om kort tid motta en «Netti».

For at vannforbruket ditt skal bli registrert riktig, trenger vannmåleren hjelp av en sender. Dette er en sender som henter data fra vannmåleren og sender disse kryptert til Lier VVA KF. Dataene som sendes, er sikret gjennom en kryptering/koding, som gjør at ingen andre kan lese dataene.

Dette gjør at du slipper arbeidet med manuell avlesning. Du vil også selv få en god oversikt over ditt eget vannforbruk gjennom en egen app.

 

 

Netti i 3 steg

Før du starter:

  • Finn passordet til ditt 2,4 GHz Wi-Fi nettverk;
  • Koble Netti til strøm, gjerne i nærheten av vannmåler.
  1. Last ned appen Smartliv3 fra App Store eller Google Play.
  2. Åpne appen og installér Netti Følg anvisningen i appen. Her skriver du inn ditt telefonnummer, får pin-kode på SMS og knytter Netti opp mot ditt trådløse nettverk.  Netti leser regelmessig av vannforbruket og sender dataene videre til Lier kommune. Dermed slipper du å lese av og sende inn målerkort.
  3. Trenger du hjelp? Ta kontakt!

• Besøk smartliv.no/hjelp • Ring kundeservice: 32 79 20 35  

Kundeservice er åpent hverdager fra kl. 09:30  til 18:00.

Asker og Lier kommuner har i fellesskap anskaffet «Netti», et produkt fra Smartliv, for å optimalisere signaler fra et avgrenset antall vannmålere.  

footer bakgrunn