Vanndag 2021

Årets tema: Verdsetting av vann. Hvilken betydning har vann for mennesker?

Gå til

Vann er en livsviktig knapphetsressurs som er under stadig økende press. Økonomisk utvikling og en voksende global befolkning betyr økt etterspørsel etter vann. Jordbruk, industri og energiproduksjon har et økende vannbehov. På samme tid gjør klimaendringer at tilgangen til vann mer uforutsigbar og usikker. Det innebærer at en fjerdedel av verdens befolkning opplever knapphet på vann! Det gjør at det sjette bærekraftmålet om at alle skal ha tilgang til rent vann og trygge sanitære forhold blir utfordret.

Hvordan vi verdsetter vann bestemmer hvordan vann forvaltes og deles. Verdisetting av vann må derfor ta flere hensyn, - vann har en enorm og kompleks verdi for husholdningene våre, kultur, helse, utdanning, økonomi og hensynet til det naturlige miljø. Vann har svært forskjellig betydning for mennesker: i dagliglivet, ut fra kulturell bakgrunn, yrke, sosial velvære og lokalt miljø. Og vann har en økonomisk verdi. Dette er forhold som veies opp mot hverandre for å kunne verdsette og forvalte vann best mulig.

 

Sist oppdatert: 16. mars 2023

Fant du det du lette etter?