Linjeveien skal få ny og fin asfalt og deler av Østre Eikenga (bakken ned mot Vestsideveien) vil bli oppgradert med ny grus.

Nå vil veiene få nytt asfalt-og grusdekke, fremkommeligheten vil blir bedre og trafikksikkerheten forbedret. Veiene vil bli stengt i perioder, da er det kun åpent for utrykningskjøretøyer. Det er omkjøringsmuligheter på begge veier.  

Det er gledelig for oss at vi nå kan bidra til bedre fremkommelighet for flere, sier Per Ivar Gundersen, veiforvalter i Lier VVA.

At vi har fått ekstra midler (Koronamidler) til å gjennomføre denne typen prosjekter til nytte for kommunens innbyggere, gleder meg veldig sier en fornøyd veiforvalter.  Kontakt oss gjerne for mer informasjon.

Linjeveien-Østre Eikenga asfalteres 2.png

 

Linjeveien-Østre Eikenga asfalteres.png

footer bakgrunn