Lier VVA KF fra 1. januar 2022 endrer rutinene for levering av søknad om vann og avløpsarbeid fra Geomatikk til Powel Privat Anlegg.

Fra 1. januar 2022 er den gamle skjemaløsningen (Geomatikk/GeoSak) tas ut av drift og den nye løsningen skal brukes av alle.

Det gjelder både når eiendommen tilknytter seg direkte til offentlig ledninger og når man går via eksisterende private ledninger.

Søknadsprosessen gjelder foretak og privatpersoner som skal innhente forhåndsuttalelse og søke om private vann- og avløpsanlegg, er beskrevet i flytskjema nedenfor. Her fremgår det også når man skal kontakte kommunalteknikk.

 For entreprenøren betyr løsningen:

  • Mer tid til arbeid i felt. Mindre tid på søknadsarbeid og dokumentasjon.
  • Enkel og fleksibel tilgang til kommunens VA-kart også ute i felt.
  • Forenklet søknadsprosess – meldinger uten feil eller mangler.
  • Kortere behandlingstid av søknader/meldinger hos kommunen.
  • Bedre kvalitet på dokumentasjon.            

For kommunen betyr løsningen:

  • Kortere saksbehandlingstid.
  • Tett integrasjon mot fagsystem, arkiv og kart.
  • Mindre medgått tid til oppfølging av feil og mangler i søknader og meldinger.
  • Bedre dokumentasjonskvalitet med mindre utestående sluttdokumentasjon.
  • Bedre kontroll på entreprenørenes arbeid og saker. 

Hjelp til registrering på ny løsning

Mer informasjon finnes her

------------------------------------------------------------------------------------------------

Lier VVA KF fra 1. januar 2022 skifter saksbehandlingssystem for gravesøknader fra Geomatikk til RosyWeb.

For graving i og ved kommunal veg skal det søkes om gravetillatelse (rosyweb.no). Du sender også inn arbeidsvarlingsplan via rosyweb.no

Mer informasjon finnes her