Lier vei, vann og avløp KF klare for å overta

Fra første januar er det ikke lenger Viva IKS som håndterer vei, vann og avløp i Lier kommune.

Med nytt år kommer det et nytt kommunalt foretak, Lier vei, vann og avløp KF. Foretaket eies av Lier kommune, men har egen driftsorganisasjon med et uavhengig styre valgt av kommunestyret. Bakgrunnen for dette er at Viva interkommunale selskap blir oppløst i forbindelse med kommunereformen.

Lokalkunnskap

Ved oppstart vil det være 43 ansatte som skal håndtere alle oppgaver knyttet til planlegging, utbygging, drift og vedlikehold av offentlig vei, vann- og avløpsstruktur i kommunen vår. Disse blir samlokalisert på Bilbo, hvor administrasjonen flytter inn i nytt bygg.  Driftspersonellet er de samme som har jobbet med dette i Lier tidligere, og de vil ha sin base i nabobygget.

-Dette skal bli en helt sømløs overgang. Tjenestene vi leverer vil være de samme eller bedre enn tidligere, sier Obed Otto Schacht. Han blir daglig leder for det kommunale foretaket, med ansvaret for den daglige driften.

-Det mest merkbare for Liers befolkning er at det vil være en ny logo og nytt kontonummer på fakturaen. I tillegg har vi opprettet en ny nettside som du finner via Lier.kommune.no, forteller Schacht videre. Ved eventuelle feil, er det naturligvis ikke Viva som skal ringes, men det nye foretaket på telefon 32 22 55 50.

Tett dialog

-Styret består av seks personer, hvor alle er fagpersoner med ulik bakgrunn fra både privat og offentlig sektor. Det sikrer oss en god faglig stemme inn mot kommunestyret som eier. Samspillet mellom politikken og fagpersoner gir oss en god bredde og gode forutsetninger for å ivareta vårt ansvar på en god måte, sier styreleder Hans Henrik Bruusgaard.

Schacht og Bruusgaard er begge opptatt av at arbeidet gjøres skikkelig.

-Det skal være fokus på miljø, avløp skal renses grundig og drikkevannet skal selvfølgelig være rent, sier Schacht.

Foretaket har en viktig beredskapsfunksjon i kommunen. Drikkevannsforsyning, trygg samferdsel og forsvarlig avløpshåndtering er de primære ansvarsområdene. Dette gjelder både i hverdagen, og ved hendelser som for eksempel ras.