vannslange hage

 

For å sikre jevn og god vannkvalitet til våre abonnenter, foretas med jevne mellomrom spyling og rengjøring av hovedvannledninger.

I tidsrommet fra og med 8.6. til og med 19.6. (uke 24 og 25) skal Glitrevannverket spyle sine hovedvannledninger. Abonnenter i deler av Lier vil bli berørt i perioden.

Spylingen foregår kveld og natt mellom 21:00 – 06:00. Generelt for perioden opplyser Glitrevannverket at man kan oppleves misfarget vann under og i noen timer etter spylingen og bortfall av vann for noen i høyereliggende områder (Flåtan – Øvre Lianvei i uke 24).

Berørte områder:

Uke 24: Nøste, Hasselbakken, Flåtan, Jensvollveien, Ytre Lier syd for E18, Linnes.

Uke 25: Bråtasvingen, Utsikten, Gjellebekk, Lierskogen, Pukkverket, Linnes

Berørte abonnenter varsles direkte med SMS/talemelding.

Her kan du sjekke om ditt telefonnummer er registrert på adressen din.

Glitrevannverket og Lier VVA KF henstiller til abonnentene å bruke minst mulig vann i de oppgitte tidsrom for å redusere problemer med luft og misfarget vann.

 

Noen gode råd når du har fått SMS-varsel om rengjøring av vannledningsnettet:

  • Vann til husholdningen og spyling av toaletter tappes opp på forhånd

  • Bruk minst mulig vann i den aktuelle perioden

  • Etter spyling anbefales å sjekke om vannet som tappes oppleves som klart og rent, før det brukes til drikke og kles/oppvask.

  • Om nødvendig, tapp vann fra den første krana etter hovedstoppekran til vannet er rent.