Tomme bygninger kan gi smittefare for legionella

Nå åpner mange hus som har stått tomme i lang tid på grunn av koronasituasjonen, derfor vil vil vi advare om fare for legionellabakterier. Legionella er en bakterie som kan etablere seg i vannsystemet når det er stillestående vann i flere uker eller måneder. Når man skrur på en dusj eller andre tappepunkter, spres det små dråper, aerosoler, som kan inneholde legionellabakterier. Dette er en bakterie som kan gi lungesykdom. For å unngå smitten, har Folkehelseinstituttet noen gode råd for forebygging for sykehus og andre institusjoner – som f. eks. skoler og barnehager (FHI har også gode råd for hytteeiere og andre som har eiendommer somhar stått ubrukt, sjekk denne linken https://www.fhi.no/nyheter/2020/legionella-rad-for-hyttefolk-etter-korona-stenging/):

Generelt kan faren for legionellasmitte forebygges ved å:

1. Hindre at eventuelt tilstedeværende legionellabakterier kan formere seg Rengjøring: Ved å fjerne belegg, eller helst hindre at belegg dannes, forringes også vekstbetingelsene Varmebehandling: Ved temperaturer under 20 grader Celsius  og over 50 grader Celsius vil veksten stagnere. Ved temperaturer over 55-60 grader Celsius vil bakteriene etter hvert dø. Utdødningshastigheten vil øke betydelig ved temperaturer over 65-70 oC Desinfisering: Klor dreper legionellabakterier. Husholdningsklorin, som fås kjøpt i dagligvarehandelen, er et effektivt desinfeksjonsmiddel. I en klorkonsentrasjon som oppnås ved å tilsette to korker husholdningsklorin i ti liter vann, vil legionellabakterier dø innen 30 minutter Uttørring: Ved å tømme aerosoldannende innretninger når de ikke brukes, slik at de er helt tørre, vil eventuelt tilstedeværende legionellabakterier dø

2. Hindre eksponering for mulig legionellaholdig aerosol Avskjermet gjennomspyling av slanger og dyser i aerosoldannende innretninger som har stått ubrukt, før de tas i normal bruk, vil øke mulighetene for at eventuelle ”legionellakolonier” som har dannet seg i lagringstiden, blir spylt ut uten at mennesker blir eksponert for bakteriene. Dette kan for eksempel gjøres ved å la utspylingen skje dykket i en bøtte med vann

Rengjøring og desinfeksjon Desinfeksjon av dusjslanger og dusjhoder med klor, helst etter at eventuelle belegg er fjernet fra steder der man kommer til, er et godt supplement til varmebehandling. Dersom dusjen har stått ubrukt over lengre tid, er slik behandling å anbefale.

Fremgangsmåten er slik:

  • Skru av dusjslange og dusjhode
  • Hvis mulig, skru av dyser og tørk vekk eventuelle slimete belegg inne i dusjhodet
  • Fyll en bøtte (10 liter) med lunkent/kaldt vann, og tilsett to korker husholdningsklorin (som kan kjøpes i dagligvareforretninger). Gjennomskyll slange og dusjhode med dette klorvannet, gjerne et par ganger, legg så begge deler ned i klorvannet på en slik måte at både slangen og dusjhodet fylles med klorblandingen, og la det stå i ca. 30 minutter
  • Tøm komponentene, skru slangen på plass og spyl igjennom denne med varmt vann før dusjhodet monteres. Spyl så igjennom på nytt med varmt vann før dusjen tas i bruk. Hensikten med gjennomspylingen er å fjerne klorrester og å spyle ut eventuelt belegg som har løsnet.

Kilde: fhi.no  

footer bakgrunn