Beredskapskontakt Lier vei, vann og avløp

Beredskapskontakt, Lier vei, vann og avløp

Lier vei, vann og avløp KF (Lier VVA) forvalter og drifter alle offentlige vei, vann- og avløpsanlegg i Lier kommune.
Foretakets mandat er:
Utvikle, drifte og forvalte kommunal infrastruktur for vei, vann og avløp i Lier kommune.
Ivareta kommunens lovpålagte oppgaver og tjenesteyting knyttet til denne infrastrukturen.
Ansvaret for alle oppgaver knyttet til planlegging, utbygging, drift og vedlikehold av kommunal vei, vann- og avløpsanlegg i Lier kommune.
Investeringer, drift og forvaltningsoppgaver planlegges og gjennomføres innenfor kommunens økonomiske rammer og overordnede samfunnsmål.

Hele verden er nå preget av situasjonen med Coronasmitte som truer oss alle. Lier VVA forvalter kritisk infrastruktur for Liers befolkning. Dette er en oppgave som innebærer samfunnskritiske tjenester, som påvirker alle.

For å sikre at vi i størst mulig grad er i stand til å utføre viktige oppgaver, må vi iverksette tiltak som påvirker den daglige driften. For deg som innbygger betyr det at du ikke lenger kan besøke oss. Vi vil likevel i størst mulig grad besvare dine spørsmål på epost eller telefon.

Dersom du observerer noe som krever uttrykning eller rask reaksjon fra oss, vil vi fremdeles ha vakt hele døgnet, ring 32 22 55 50.

Ser du problemer med vei, veilys, vann, avløp, overvann, kum eller lignende, meld fra på våre nettsider www.lier.kommune.no/lier-vva

Tusen takk for at du bidrar til å gjøre Lier til det beste stedet å bo.