Vannmåleravlesning

Vi har nå avsluttet for 2019. Har du spørsmål ta kontakt med oss på tlf 32225550.