Vannmålere

Alle husstander i Lier kommune skal ha installert vannmåler. Dette som følge av kommunestyrets vedtak ved behandling av lokal forskrift for vann- og avløpsgebyr.

Rekvirering og utlevering av vannmålere

For å få installert vannmåler må den enkelte huseier kontakte et autorisert rørleggerfirma.

Rekvisisjon for utlevering av vannmåler

Rørlegger sender utfylt rekvisisjon til postmottak@lier.kommune.no

Rørlegger vil så motta en kode som brukes til utlevering av vannmåleren.

Vannmålere hentes i vannmålerkiosken hos Lier vei, vann og avløp i Vestsideveien 22, 3404 Lier. Det er åpent fra klokken 07.00-15.30 mandag-fredag.

Installasjon av vannmåler

Installasjon av vannmåler skal foretas av autorisert rørlegger. 

Gjennom GVD-samarbeidet er det utarbeidet en brosjyre som vil hjelpe deg med installasjon. Denne angir også normer og krav for installasjon av vannmåler i boliger og næringsbygg. 

Brosjyre om installasjon av vannmåler

Avlesing av vannmålere

Frem til prosessen med utskifting til fjernavleste vannmåler er ferdigstilt vil varsel bli sendt på SMS til din mobiltelefon i de tilfeller der hvor vi har registrert ditt nummer eller ved at du har registrert deg i offentlige registre. I forbindelse med vannmåleravlesning har vi mulighet til å overstyre utsendelse av SMS. Det vil si at vi for enkelte eiendommer kun vil sende ut avlesningskort. Avlesning av din måler 2022 sendes ut 3 ganger pr. år. Du vil så motta en etterskuddsfaktura for ditt relle forbruk for 4 måneder.

Les av ved å svare på meldingen med tallene fra avlesningen. Husk å legge inn alle tall som står forran komma. 

Hvis du mottar en SMS som du mener er sendt til feil nummer, ber vi deg om ikke å svare på denne. I tillegg må den som mottar en feilsendt SMS sjekke sine opplysninger i de offentlige register og 1881. Løsningen fungerer ikke som en innbyggerdialog. Det er ingen manuell oppfølging. 

Du bør sjekke vannmåleren flere ganger i året, slik at du kan avdekke en eventuell vannlekkasje eller feil på måleren. 

Hvis du er eier av sommerbolig – les av vannmåler når du stenger boligen for vinteren, kontakt oss på 32 22 55 50 eller send epost til postmottak@lier.kommune.no og meld inn ny målerstand.

 

Fjernavleste vannmålere

Vi er i gang med å skifte til fjernavleste vannmålere for husstandene i Lier. Hver enkelt husstand vil bli kontaktet med SMS fra Drammen Rørservice når utskiftningen nærmere seg. Fjernavlesningen forenkler avlesningsprosessen.

Her kan du lese om forskjellige vannmålere

 

Utskifting av vannmålere

For å ha riktig grunnlag for beregning av vann og avløpsgebyrene bytter kommunen vannmålere med ca. 15 års frekvens.

Abonnenten varsles på forhånd og engasjert rørlegger tar kontakt for avtale om tidspunkt. Dette er kostnadsfritt for abonnenten. 

Dersom vannmåler ikke er montert slik at den er lett å skifte, kan kommunen kreve at abonnenten gjør om installasjonen. Abonnenten må bære kostnader for omgjøring. Se Forskrift for vann- og avløpsgebyrer: § 5-2Bestemmelser om installasjon og bruk av vannmåler

1. Kommunen/Viva IKS bestemmer type, plassering og størrelse av måleren.
2. Måleren skal monteres lett tilgjengelig for avlesning og vedlikehold.
3. For installasjon og bruk av vannmåler gjelder forøvrig kommunens sine tekniske bestemmelser.

 

Dataen dine er sikret

All innsamlet data er beskyttet av det Norske lovverket for behandling av personlige data.

Når dataene registreres på den fjernavleste måleren, blir de kryptert. Avlesningsdata blir deretter sendt til en sikret database til Lier vei, vann og avløp KF. Dette betyr at de innsamlede dataene ikke er tilgjengelige for uvedkommende. 

Personvernerklæring i Lier kommune

Fakta om måleren og radiokommunikasjon

Vannmåleren som blir installert er en gjennomstrømningsmåler uten bevegelige deler, det vil si at vi får meget nøyaktig måling, særlig på lavt forbruk.

Her kan du lese om forskjellige vannmålere

De nye smarte vannmålerne sender data via radionettverk. Felles for alle er at det er kortvarig, svak og ikke helsefarlig. Sendingene vil vanligvis ligge på tusendeler av grenseverdiene satt av Statens strålevern og ca. 200 000 ganger svakere enn en mobiltelefon

  • Måleren er CE-merket og oppfyller derfor alle europeiske og nasjonale krav, inkludert kravene relatert til helse i forbindelse med elektromagnetisk stråling.
  • Tester som er utført av en uavhengig tredjepart har konkludert med at målerens stråling er godt under de gjeldende grensene for elektromagnetisk stråling.
  • Eksempler på elektriske apparater som bruker radiobølger til kommunikasjon, og som dermed sender ut elektromagnetisk stråling: Tv-apparater/smart TV-apparater, datamaskiner og Wi-Fi, husholdningsapparater, fjernkontroller til biler, babymonitorer, trådløse dørklokker, telefoner, sensorer til alarmer og klimastyring.
  • Radiokommunikasjon bruker frekvenser som er 22 000 ganger høyere enn det hørbare området til en gjennomsnittsperson. Innen naturvitenskapen blir radiobølger karakterisert av andre egenskaper enn akustiske lydbølger, og er derfor ikke hørbare.