Foretakets organisasjon

Hvorfor Lier VVA KF? 

Bakgrunnen for etableringen av foretaket var kommunereformen der Røyken og Hurum ble slått sammen med Asker kommune. I den forbindelse ble tidligere interkommunalt selskap VIVA IKS vedtatt oppløst og Lier VVA KF etablert. Lier VVA KF skal ivareta Lier kommunens interesser innen drift, forvaltning og utvikling av det kommunale vei, vann- og avløpsnettet.  

Via våre nettside kan du som innbygger i Lier enkelt melde feil til oss. 

Meld fra

Lier VVA KF er organisert i 3 avdelinger med til sammen 52 ansatte. De tre avdelinger er:

  • Plan, prosjekt og forvaltning (PPF)
  • Utvikling, kunde og kvalitet (UKK)
  • Driftsavdeling

Vår avdeling for utvikling, kunde og kvalitet har ansvar for saksbehandling, kundekontakt og veiledning. 

Plan, prosjekt og forvaltning har ansvar for planlegging og gjennomføring av større prosjekter. I tillegg har de ansvar for utarbeidelse og forvaltning av strategiske planer innen fagområder vei, vann og avløp.

Avdeling drift har ansvar for alle oppgaver knyttet til drift, overvåkning, vedlikehold, rehabilitering og nybygging av infrastruktur innenfor vei, vann og avløp. 

Organisasjon redigert.jpg