Habilitering

Gå til

Kontaktinformasjon - søknad

Lier kommune, Vedtakskontoret

Brugata 2, 3400 Lier.

Klikk her: Vedtakskontoret: for kontaktinfo og søknad

Hva vi tilbyr

Hjelpetjenester til barn og unge med funksjonsnedsettelse i alderen 0 - 18/23 år, d.v.s. fram til arbeidsrelatert aktivitet.

I følge Pasient- og brukerrettighetsloven har pasient/bruker rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen. De som har særlig tyngende omsorgsarbeid kan kreve at den kommunale helse- og omsorgstjenesten treffer vedtak om at det skal settes i verk tiltak for å lette omsorgsbyrden og hva tiltakene i tilfelle skal bestå i.
I henhold til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, har Lier kommune følgende tjenester til barn m/funksjonsnedsettelse og deres familier:

  • Avlastningstiltak i form av private avlastere
  • Døgnavlastningsbolig i avlastningsbolig: Eikenga  barne- og avlastningbolig
  • Støttekontakt- Lier benytter betegnelsen fritidskontakt
  • Friluftscamp Eiksetra (helgetilbud i gruppe)
  • Lønn til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid(omsorgslønn)
  • Praktisk bistand og opplæring (herunder brukerstyrt personlig assistent)
  • Avlastningstilbud, før- og etter skoletid, for ungdomsskoleelever og videregående.
  • Barneboligtilbud
  • Oppfølging av individuell plan for enkelte barn og ungdom.

Kontaktinformasjon

Er det noe du lurer på, ta gjerne kontakt med:

Randi Bjørnestad
Virksomhetsleder:
Tlf: 32 22 03 91

Mobil: 926 30 993
E-post: randi.bjornestad@lier.kommune.no

Hege Marie Kaspersen
Vernepleier - Avdelingsleder for Eikenga barne- og avlastnigsbolig
Tlf: 32 22 03 94
E-post: hege.marie.kaspersen@lier.kommune.no

Ive Losnegard
Idrettspedagog.- Avdelingsleder for friluftscamp, fritidskontakter, før og etter skoletidstilbud.
Tlf: 32 22 03 92
E-post: ive.losnegard@lier.kommune.no

 

Sist oppdatert: 06. desember 2016

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?