Hopp til innhold

Kemneren

Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har hatt. Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter.

Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen.

Oppgavene som overføres til Skatteetaten er blant annet behandling av restskatt, skattepenger til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift.

Du finner mer informasjon på Skattetatens nettsider

Gå til
Sist oppdatert: 12. januar 2022

Fant du det du lette etter?