Fylkesordfører Roger Ryberg og Lier-ordfører Gunn Cecilie Ringdal var populære "vikarlærere" på Sylling skole.

Onsdag 1. november fikk 5. klassingene på Sylling skole i Lier kommune en litt annerledes skoledag. Skolen var plukket i forbindelse med den landsdekkende aksjonsdagen mot svart økonomi, der elevene fikk lære mer om demokrati, velferd og hvorfor vi betaler skatt.

Gjennom praktiske øvelser - Vårt lokalsamfunn - fikk elevene vise hvordan de selv kan bidra til å påvirke utviklingen i sitt eget lokalmiljø.

- Vårt lokalsamfunn er et pedagogisk program der elevene på en enkel måte gjør seg kjent med samfunnet rundt seg, yrker, velferdsstaten, lønn, skatt og demokrati, forklarer Mari Viko fra Ungt Entreprenørskap i Buskerud som arrangerte dagen på Sylling skole.

- Det er viktig at elevene lærer om lokalsamfunnet rundt seg og ser sammenhengen mellom skatt og de fellesgodene vi har – og det at vi har med personer som faktisk jobber med demokrati, skatt og velferd i det daglige gjør at elevene forstår enda bedre.

Fylkesordfører Roger Ryberg (Ap) og ordfører i Lier kommune, Gunn Cecilie Ringdal (H), var populære "vikarlærere" i 5. klasse på Sylling skole. 

Bak den landsdekkende aksjonsdagen står KS, LO, NHO, YS, Unio og Skatteetaten med lokale samarbeidspartnere.Fylkesordfører Roger Ryberg og Lier-ordfører Gunn Cecilie Ringdal var populære "vikarlærere" i 5. klasse på Sylling skole. (Foto: Buskerud fylkeskommune)