Lier videregående skole inviterte ungdomsskoleelever fra blant annet Lier til å bryne seg på en innovasjonscamp.

Lier videregående skole, som i desember ble kåret til «Årets Entreprenørskapsskole i Buskerud, stod bak denne innovasjonscampen som samlet 100 unge onsdag 24. januar.

Campen ble arrangert på Høvik skole, og deltagerne kom fra Lier, Røyken og Drammen.

De unge deltagerne fikk utfordringen med å rette blikket mot velferdsteknologi – et tema som også er veldig aktuelt i Lier kommune.

I samarbeid med Ungt Entreprenørskap Buskerud og teknologibedriften Atea fikk deltagerne på innovasjonscampen oppgaver innen helse- og omsorgsområdet.

Nytt studietilbud

Rektor ved Lier videregående skole, Anne Johanne Guldvik, la ikke skjul på at skolen også hadde et annet mål for arrangementet.

Fra høsten av skal nemlig skolen i gang med et helt nytt studie.

- Vi håper at noen av 10. klassingene vil søke på den nye utdanningen elektrofag med helse- og miljøteknologi. Tilbudet er foreløpig det eneste i sitt slag i Norge og er et treårig tilbud, sier Guldvik til Dagsavisen Fremtiden.   

Smarte ideer

I løpet av campen ble mange gode ideer klekket ut og presentert. Lier-rektoren er imponert.

– Det er gøy å se hvor mye forskjellig og smart de har kommet opp med på så kort tid, sier hun til Lierposten.   

I finalen ti grupper som presenterte sitt forslag for de andre på campen.

Til slutt vant Allan Havn, Magnus Kjølås, Henrik Lauritzen og Jeppe Møller Larsen (bildet) med ideen om gyroambulansen.

- Liker engasjementet

Ordfører Gunn Cecilie Ringdal åpnet campen. Flere fra administrasjonen i Lier kommune deltok også som veiledere og jurymedlemmer under innovasjonscampen. Kommunalsjef for tjenester, Synnøve Tovsrud, helse- og omsorgssjef Hanne Berg Stubberud og nytilsatt prosjektleder for velferdsteknologi, Jon-Kristian Pedersen var til stede for å veilede og observere.

- For Lier kommune er velferdsteknologi et viktig område, derfor var det nyttig og inspirerende å være til stede og se det store engasjementet de unge la for dagen. Vi håper vi kan dra noe av dette engasjementet videre over i arbeidet med helse, velferds- og omsorgsplanen som vi holder på med nå, kommenterer kommunalsjef Synnøve Tovsrud.