Fylkesvei 285 ved Bringebærkastet åpner igjen 31. mars, etter å ha vært stengt siden 6. august.

Statens vegvesen melder at fylkesvei.285 ved Bringebærkastet snart er klar for åpning, men det vil fortsatt være endel veiarbeider på strekningen.

Bringebærkastet

Veien mellom Sylling og Skaret åpner for gjennomgangstrafikk igjen 31. mars klokken 16.00.
Fylkesveien har vært stengt ved Bringebærkastet siden 6. august 2016, da et ras tok med seg cirka 60 meter av veien. Siden da har entreprenøren sikret fjellpartier med bolter og nett, og bygd opp igjen veien med fylling og en 45 meter lang støttemur for å holde veien på plass. Siste støp på muren skjer førstkommende fredag, melder Statens vegvesen i en pressemelding.

St. Olafs bru

Vegvesenet har begynt arbeidet med å rehabilitere St. Olafs bru. Denne broen over Olafsbekken ligger mellom Bringebærkastet og Asdøla bru. Rehabiliteringen går blant annet ut på å skifte ut selve broen. For å få dette til uten å stenge veien har det vært nødvendig å lage en midlertidig vei med ett kjørefelt og lysregulering forbi arbeidsstedet.

Arbeidene med broen skal være ferdige i månedsskiftet april/mai. 

Asdøla bru

I mai 2016 gikk det et ras som ødela deler av Asdøla bru, og vegvesenet måtte stenge broen. Nå er den ødelagte broen erstattet av en midlertidig bro. Denne vil fungere helt til ny bro er på plass. Vegvesenet skal nå starte planleggingen av ny bro, samtidig som svingene ved dagens bro skal rettes ut.

Lyngås–Enger

Vegvesenet er i gang med å grave opp og skifte ut masser på strekninger og punkter av fylkesvegen mellom Asdøla bru og Nordal skole. De skal også stabilisere skråninger, skifte stikkrenner og sette opp nytt rekkverk. Etter planen skal arbeidene pågå ut desember 2017. Veien blir lysregulert slik at du som bilist kommer deg forbi stedene entreprenøren arbeider. 


Beregn ekstra tid

Trafikanter som kjører fylkesvei 285 vil i perioder møte lysreguleringer flere steder. Statens vegvesen ber derfor bilistene om å beregne ekstra god tid.